Til hovedinnhold
Gode HMS-rutiner for oppfølging av sykefravær

Gode HMS-rutiner for oppfølging av sykefravær

Enhver bedrift bør ha noen enkle rutiner og beskrivelser av hvordan de skal jobbe med sykefraværsoppfølging. Med gode rutiner på plass får dere forutsigbarhet og støtte når en situasjon oppstår.

En person deltar i digitalt møte hjemmefra og noterer underveis.

Lag interne rutiner og policyer for sykefraværsoppfølging

Lovverket for oppfølging av sykefravær bør reflekteres i deres interne rutiner. Da blir rutinene nyttige for både leder og ansatt i en sykefraværssituasjon. Lag enkle rutiner som tar utgangspunkt i virksomheten. Hvis de oppleves for tunge eller rigide, blir de gjerne ikke fulgt. Involver både ledere og andre medarbeidere når dere utarbeider rutiner og policyer, slik at de blir godt forankret: «Slik gjør vi det hos oss»

Sjekk rutinene jevnlig og oppdater dem hvis de viser seg å være uhensiktsmessige eller ikke strekke til. I mange tilfeller blir rutinene først virkelig gode når de «lever» – når de oppdateres og utbedres fortløpende.

Gjør de riktige risikovurderingene

Risikovurdering er bærebjelken i det systematiske HMS-arbeidet. Hver enkelt arbeidsplass skal kjenne sine risikoer for hva de ansatte kan bli syke eller skadet av på jobb.

Dessverre henger ikke dagens risikovurderinger sammen med årsakene til sykefravær, og det gjør det vanskeligere å jobbe forebyggende. Fortsatt gjør vi stort sett risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet vårt – av bruk av maskiner og arbeid på byggeplasser og i andre utsatte arbeidsmiljøer. Det er bra, og dette arbeidet har bidratt sterkt til å redusere ulykker og skader.

Men når vi vet at lettere psykiske plager og muskel- og skjelettplager er de største årsakene til sykefravær, hvorfor gjør vi ikke flere risikovurderinger på disse områdene?

Se medarbeiderne i et 24-timersperspektiv

Ledere må kjenne til utfordringer og mulige risikoer i det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet og i livet til de ansatte for å kunne forebygge og redusere sykefravær.

Vet dere hvilke risikoer for dårlig helse og sykefravær som ligger i økonomiavdelingen deres? Blant selgerne? På lageret? Hver avdeling og enhet har sine utfordringer og muligheter med utgangspunkt i arbeidsoppgaver, arbeidsforhold og mennesker.

Vet du for eksempel

  • at stjerneselgeren din har utfordringer i privatlivet, en utagerende tenåring og et skrantende ekteskap?

  • at tungtransportsjåføren din sover mindre enn fem timer hver natt og har smerter i nakke og rygg?

  • at den nyutdannede juristen din er usikker på egen kompetanse, livredd for å gjøre feil og sover dårlig fire av fem netter?

Få hjelp til å jobbe helhetlig og systematisk

Vi hjelper dere med å jobbe helhetlig, forebyggende og langsiktig med HMS og sykefraværsoppfølging, slik at dere kan oppnå redusert sykefravær og et mer bærekraftig arbeidsmiljø.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Lena Drange Nesland
Fagsjef sykefravær
Publisert
2. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer