Fysisk aktivitet og helse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fysisk aktivitet og helse

Vi er skapt for å være i bevegelse, men tilbringer en større og større del av livet i ro, også på jobb. Sitter vi oss syke?

I Norsk Jobbhelserapport oppgir 64 % av norske arbeidstakere at egne kostvaner og evne til å være fysisk aktiv har innvirkning på arbeidsevne og effektivitet på jobb.

55% er motiverte for å legge om til en sunnere livsstil og 37% sier at å ha noen å være aktiv sammen med vil motivere dem til mer aktivitet og en sunnere livsstil.

Vår erfaring tilsier at sykefraværet reduseres, at arbeidsmiljøet blir bedre og at produktiviteten øker med fokus på riktig fysisk aktivitet. 

Avonova kan bistå med lavterskel aktiviteter som "energipause" eller trening med strikk, eller legge opp og gjennomføre større aktivitetskampanjer i eller etter arbeidstid. Aktivitetene kan gjennomføres i bedriftens lokaler, ute i nærområdet, eller på Avonovas nærmeste treningssenter. Vi legger stor vekt på motivasjon, mestringsopplevelse og bevegelsesglede og alle skal få et opplegg som gjør noe positivt for deres helse – uansett utgangspunkt.

Vi hjelper gjerne til med råd, foredrag, treningsprogram og/eller øvelser på arbeidsplassen i relasjon til bransje og spesifikke utfordringer; om dere sitter mye stille, løfter mye tungt, eller har andre fysiske utfordringer i arbeidshverdagen.

Usunn livsstil – vår helseutfordring nummer én

For første gang i Norge er det utarbeidet en samlet og detaljert oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider og dør av.

Sykdomsbyrderapporten 2016, som ble presentert av Folkehelseinstituttet, viser at vi lever lenger, men at nær halvparten (46 prosent) av dødsfall under 70 år skyldes usunt kosthold, overvekt, tobakk, lav fysisk aktivitet og alkohol- og narkotikabruk. Dårlig livsstil – og da spesielt usunt kosthold – er blitt vår helseutfordring nummer én.

Kilde: folkehelseinstituttet.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?