Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Kriser som coronaepidemien kan gå hardt ut over samarbeidet internt i grupper. Enkeltindivider kan reagere ulikt på kriser, jobbkravene kan endres, støtte og trygghet er viktig for mange og nye former for samarbeid må ofte skapes.

Våre erfarne organisasjonspsykologer bistår dere til å takle utfordringene, slik at gruppen kommer gjennom krisen og leverer på en best mulig måte.

Aktuelle temaer:

  • Krisereaksjoner og håndtering av aktuell situasjon – gruppen skal forstå at gruppens medlemmer kan reagere ulikt, og få en dypere forståelse som gir et bedre grunnlag til å takle en krevende situasjon som team eller gruppe.  
  • Endrede krav i arbeidet – når samarbeidsformer og rutiner endres, kan vi også oppleve at jobbkravene endres og man må tilpasse seg. Hvordan kan teamet agere for å tilpasse seg best mulig?
  • Hvordan kan teamet støtte hverandre –  teamet kan ha en god ankerfunksjon, og kollegaene kan minne hverandre om å fokusere på felles mål og det man får til sammen. Dette bidrar til å holde negative følelser under kontroll og håndtere situasjonen best mulig. 
  • Hvordan holde motet oppe – unntakssituasjoner og kriser kan gi en følelse av avmakt og håpløshet. Hvordan kan teamet hjelpe hverandre til å forbli løsningsorienterte gjennom en endret hverdag og sterke innskrenkinger? 
  • Rutiner for virtuelt samarbeid – nye samarbeidsformer krever tekniske plattformer og kompetanse til å bruke dem. I tillegg kreves det samspillsregler og rutiner som sikrer en overkommelig arbeidsdag når man jobber for eksempel på hjemmekontor. Det er viktig å opprettholde de gode sosiale kontaktene og den uformelle samtalen, som forskningen viser er viktig for et godt jobbengasjement. 

Tjeneste: Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Målgruppe: Grupper og team på alle nivåer i en organisasjon
Gjennomføringsmetode: Telefon eller virtuelle workshops/møter med hele gruppen
Pris: Etter avtale
Kontaktinformasjon: Send oss en mail (vi svarer deg raskt innenfor normal arbeidstid), eller fyll ut skjemaet under (fortell kort hva det gjelder) for mer informasjon, eller bestilling av tjenesten.

Under skjemaet ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

Kontakt oss

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?