Covid-19: Test om dine ansatte er smittet av corona

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvorfor teste?

Du får raskt vite om personen har Covid-19-viruset i kroppen nå. Ansatte kommer raskere ut av karantene.

Hvordan teste?

En PCR-test tas gjennom prøve fra nese/hals. Grupper av arbeidstakere kan testes på deres karantenested. Enkeltarbeidstakere kan testes hos oss. Vi tester kun symptomfrie arbeidstakere. Hvor fort resultatene kommer avhenger av testtype.

Hva inngår i tjenesten?

Tjenesten omfatter selve testen, gjennomføringen og administrering/tilbakemelding.

Covid-19: Test om dine ansatte er smittet av corona

I situasjoner som i dag med store, uoversiktlige utbrudd er det av verdi å teste ansatte på arbeidsplasser regelmessig.

Tidlig i mars 2021 publiserte FHI nye tall som viser at mange av de store smitteutbruddene i Norge er knyttet til arbeidsplasser. Mens vi fikk 109 arbeidsplassrelaterte utbrudd i 2020, har det så langt i år blitt avdekket over 63 slike utbrudd. Det viser at det fortsatt er svært viktig med et godt smittevern på arbeidsplassen. 

Vi tilbyr enkelttesting eller massetesting av ansatte i bedrifter. Massetesting kan bidra til å oppdage utbrudd innad i bedriften før det vokser, noe som kan spare mange bedrifter enorme summer, og gir tryggere arbeidsmiljøer for de ansatte.

 

Ulike testtyper

PCR-testing

- Mest utbredt i Norge
- Den mest sensitive testen, og derfor også sikrest
- Normal svartid er 1-3 dager

Hurtigtesting

- Oppdager smitte når virusmengden er stor nok til å smitte
- Svartid 15-20 minutter
- Jevnlig testing kan bidra til at mer smitte fanges opp før store utbrudd oppstår

Ved positiv hurtigtest bør PCR test tas samme dag for raskt å kunne bekrefte/avkrefte et smittetilfelle.

 

 Vi tester kun symptomfrie arbeidstakere

Kontakt oss

Om du ønsker å bestille eller vite mer om tjenesten kan du fylle ut dette skjemaet. OBS! Husk å skrive i fritekstfeltet hvor i landet du ønsker at testen skal gjennomføres!

TJENESTE: COVID-19 PCR-TEST

Målgruppe: Alle virksomheter som ønsker å teste sine arbeidstakere for Covid-19. 


Gjennomføringsmetode: Prøve fra nese/hals. Gjennomføres i dine karantenelokaler, evnt hos Avonova ved spesielle behov.


Pris: Etter avtale, inkludert test, tagning og administrering/tilbakemelding. 
Tid til reise, rigging av utstyr og oppfølging av eventuelle positive prøvesvar kommer i tillegg. Dette faktureres i henhold til avtalt timepris i kundeavtalen.


KontaktinformasjonOm du ønsker å bestille eller vite mer om tjenesten kan du fylle ut skjemaet

OPPDATERT INFORMASJON

Denne siden forsøker å forholde seg oppdatert på de nyeste retningslinjene, men for å få den mest oppdaterte informasjonen kan du besøke følgende nettsteder: 

På FHIs nettsider finner du mer oppdatert informasjon.

På lovdata finner du Covid-19-forskriften.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?