Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Smittevern mot coronaviruset

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Godt smittevern er viktig når man er i kontakt med andre mennesker..Rammeverk for risikovurdering og smitteverntiltak

Vårt rammeverk avdekker potensielle smittekilder, som for eksempel kontaktsmitte og smitte gjennom luften. Deretter anbefaler vi hvilke smittevernstiltak som er nødvendige for å forebygge smitte, slik at man kan gjennomføre arbeidet på en sikker måte og unngå coronasmitte, både for hver enkelt arbeidstaker, kunder og for samfunnet for øvrig.

Faglig kompetente team
Vi støtter deg gjerne i dette smittevernsarbeidet og har høy kompetanse på området. Våre team er alltid sammensatt av bedriftslege, yrkeshygieniker og bedriftssykepleier med god generell bransjekunnskap.

Hvilken av profesjonene som vil bistå dere tettest i arbeidet med å minimere coronasmitte vil avhenge av spørsmålene dere trenger svar på, bransjen dere jobber i og hvilke smittevernstiltak rammeverket avdekker.

Noen av våre smittevernstjenester

  • Kvalitetssikring av virksomhetens eget risikoarbeid og smittevern
  • Smittevern i egne lokaler og mellom egne ansatte.
  • Smittevern utenfor egne lokaler og fra kunder/andre.
  • Gjennomføring av enkle risikovurderinger som tilpasses forholdene i din bedrift og som på kort tid gir de avklaringer som er nødvendige for å sikre minst mulig risiko for smittespredning.
  • Avklaringer knyttet til valg av, og korrekt bruk av, personlig verneutstyr som munnbind og hansker.
  • Støtte til å sikre god kunnskap om smittekjeder og hvordan man kan bryte smittekjeder for å unngå smittespredning.
  • Støtte til valg av desinfeksjonsmidler og rutiner rundt håndtering av disse.
  • Covid-19-testing

Kundecase smittevern

Reiselivsbransjen: Satsing på smittevern gir trygge ansatte og gjester på Hotel Union Geiranger
Opplæringskontor fagprøver:
Ny prøvestasjon for smittesikre fagprøver
Bygg og anlegg:
Hæhre sikret drift på milliardkontrakt etter god smittevernsjobb
Transport og Logistikk: 
Godt smittevernsarbeid sikrer Schenker normal drift i coronakrisen
Renhold og Offentlig sektor: 
Smittetrygt renhold i Gjesdal og Kvitsøy kommune
Skadesanering: 
Avonova bisto Polygon med smittevern under sanering av kraftverk

 

Tjeneste: Smittevern mot coronaviruset

Målgruppe: Alle virksomheter - spesielt der ansatte er i kontakt med andre mennesker i løpet av arbeidsdagen
Gjennomføringsmetode: Telefon eller video 
Pris: Etter avtale
Kontaktinformasjon: Om du ønsker å bestille eller vite mer om tjenesten kan du sende oss en mail (vi svarer deg raskt innenfor normal arbeidstid), ringe 47667675, eller legge igjen din kontaktinfo i skjemaet under, så kontakter vi deg raskt. 

Under skjemaet ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

 

Kontakt oss

Digitale tjenester - Bedrifter

Coronarådgivning - støtte for HR og ledere

Mange virksomheter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til Corona-epidemien: Hvordan forebygger vi smitte på arbeidsplassen? Hvordan vurderer vi risikoene våre og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? Kontakt vår rådgivningstelefon for alle spørsmål dere måtte ha om coronaviruset relatert til arbeidsplassen.

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen - fra teori til praksis

Hvordan kan du som leder best mulig lede organisasjonen gjennom en unntakstilstand som coronasituasjonen er? Gjennom perioder hvor utfordringene er mange og usikkerheten stor? Kriser krever enormt mye av ledere - la oss støtte deg.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?