Smittetrygt renhold i Gjesdal, Kvitsøy og Sola kommune

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Smittetrygt renhold i Gjesdal, Kvitsøy og Sola kommune

Renholdere har en essensiell rolle i den daglige driften i mange virksomheter, herunder kommuner. Under rådende omstendigheter er det viktig at renholdere kjenner til gjeldende retningslinjer for smittevern og hvordan disse påvirker deres utføring av arbeidet. Avonova har bistått Gjesdal, Kvitsøy og Sola kommune i dette arbeidet.

Gjesdal, Kvitsøy og Sola kommune har flere mål med sitt smittevernsarbeid innen renhold. Først og fremst ønsker de å sikre at renholdet i kommunene er smittetrygt. Videre vil de gi alle renholdere i kommunene tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne utføre renhold i alle kommunens enheter, inkludert helsesektoren, i henhold til de strengeste kravene.

På denne måten skapes også rom for at renholdere kan rullere på hvor de utfører renhold, slik at eventuelt sykefravær ikke vil ramme de mest kritiske enhetene i kommunene. Avonovas opplæring har styrket renholdernes trygghet og robusthet rundt utføring av egne arbeidsoppgaver. Vi har gitt dem den kunnskapen de trenger for å sikre at alle renholderne er i stand til å utføre en forskriftsmessig smittevask.

Opplæringen har foregått fysisk med nødvendige forbehold i den ene kommunen, og digitalt i den andre.

Vi har gått gjennom generelt smittevern, lært opp renholderne i smittevask, og besvart konkrete spørsmål som gjør dem i stand til å utføre arbeidet sitt mest mulig smittetrygt.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din kommune eller virksomhet med smittetrygt renhold? Send en mail, eller legg igjen din kontaktinfo i skjemaet under så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?