Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Corona-epidemien og de tiltakene samfunn og myndigheter har innført, er nødvendige for at vi skal begrense omfanget og skaden av viruset. De bærer imidlertid også med seg uro, bekymringer og utfordringer for oss som enkeltmennesker. Avonova har derfor opprettet en støttetelefontjeneste for å avlaste primær- og spesialisthelsetjenesten i situasjonen vi befinner oss i.

Her får du snakke med kvalifisert helsepersonell (psykolog og annet helsepersonell med kompetanse og erfaring på psykososiale forhold), om det som oppleves vondt, skummelt og vanskelig i dagens situasjon, både hva gjelder jobbrelaterte og private forhold.

Ofte er det verdifullt å få støtte av en profesjonell samtalepartner med faglig ekspertise på det å stå i en krise og hvordan man kan takle det best mulig, når det stormer fra mange hold.

Aktuelle temaer for støttesamtaler kan være:

 • Individuelle krisereaksjoner (uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, endrete rutiner ift. skole og hjemmekontor, sosial isolasjon, permitteringer, nedbemanninger, m.m.)
 • Rus og avhengighet
 • Håndtering av aktuell coronasituasjon
 • Hvordan holde motet oppe 
 • Tidsledelse – hvordan få hverdagen til å gå opp med endrete arbeidsforhold – prioriteringer, balanse arbeid og familie under endrede rammevilkår

Tjeneste: Psykososial støttetelefon for privatpersoner

Målgruppe: Alle som ønsker
Gjennomføringsmetode: På telefon eller video
Pris: 1200 kroner / 45 minutter+15 minutter etterarbeid

Bestillingsveiledning:

 1. Klikk «Velg tjeneste»*
 2. Klikk individoppfølging
 3. Velg «Psykososial støttesamtale (Privat betaler)»
 4. Velg behandler og ledig tid, eller klikk «Første ledig tid» og velg tidspunkt hvis du ikke har en preferanse for behandler.
 5. Fyll inn informasjonsskjemaet med informasjonen som kreves
 6. Klikk for å bestille timen

 

*Hvis «TLF/Digital» ikke er valgt må du klikke på «Velg by» og finne «TLF/Digital» i menyen først.

Under ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?