Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Organisasjonslæring i gode og vonde dager

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Organisasjonslæring i gode og vonde dager

«Reparer taket når solen skinner» er et ordtak jeg har hørt fra min gode kollega, organisasjonspsykolog Audun B. Petersen. Er det grunnleggende på stell før en krise, er forutsetningene for å komme godt igjennom den bedre. Hva er styrkene du som leder har fokusert på å bygge i din organisasjon? Ser du utbytte av dette nå? Har du bygd en tydelig struktur, sikret god lederkompetanse i organisasjonen, bygd en sunn kultur, eller etablert nære og tillitsfulle relasjoner med kunder? Alt dette – og mye annet – kan være styrker som tar dere enklere gjennom en krise.

Jeg er leder for 11 organisasjonspsykologer og konsulenter. Noe jeg over tid har forsøkt å bygge i meg selv og medarbeiderne jeg får jobbe sammen med, mener jeg er fundamentalt i det å leve godt gjennom både gode og onde dager:

  • Vi må forstå våre egne og hverandres styrker, svakheter, verdier og verdensbilde
  • Vi må trene på å tilpasse oss og omfavne en verden i endring
  • Vi må engasjere andre gjennom en positiv holdning der hver og en virkelig bryr seg og ønsker det beste for teamet
  • Vi må motivere oss selv og hverandre gjennom inspirerende ambisjoner der hver og en tar ansvar for å løse problemene vi møter.  Ikke spørre om vi kan, men hvordan vi kan.

(Lowney, 2003)

Personlig utvikling er ikke et prosjekt som startes og avsluttes. Vi blir aldri ferdig selv-utviklet. Men om vi ledere over tid jobber med å bygge disse egenskapene i oss selv og våre medarbeidere så er jeg helt overbevist om at vi står sterkere når en krise eller unntakstilstand rammer oss.

I en unormal situasjon som den vi som samfunn, organisasjoner og enkeltmennesker nå opplever,  kommer også svakhetene våre tydelig frem. Ting hver og en av oss, organisasjonen eller samfunnet, må endre på. Bli bedre på. Det er viktig læring. Dagens situasjon lærer kanskje oss i Norge at vi ikke behøver å bruke så mye tid på reiser? At vi har velfungerende systemer og plattformer som lar oss samarbeide uten og møtes. Kanskje blir organisasjoner nå tvunget til å tenke nytt rundt struktur, prosesser, samspill og ønsket kultur, og ser at dette er noe de også må ta med inn i framtiden. Noe som vil styrke deres videre virksomhet.

«Unfreeze, change, refreeze», også kjent som «Lewins Change Management Model», minner oss på at det en organisasjon ønsker å beholde av utvikling og endringer, må følges opp med en «refreeze» fase hvor endringene blir integrert i organisasjonen og atferden. Går vi tilbake til hverdagen slik den var før Covid-19 krisen rammet oss, uten å aktivt ta med oss læringen fra den, stryker vi på eksamen i endring – og utvikling.

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?