Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Hvorfor er AMU ekstra viktig under coronasituasjonen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
1200x500-banner-web-amu

Hvorfor er AMU ekstra viktig under coronasituasjonen?

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har en viktig rolle for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Utgangspunktet for AMU er å sikre samarbeid mellom ledelse, ansatte og verneombud. I disse tider har AMU en spesielt viktig rolle, da mange ansatte opplever en utrygghet gjennom blant annet permitteringer, nye arbeidsoppgaver og arbeid på hjemmekontor. Les våre 4 praktiske AMU-tips, samt hva du bør kreve av bedriftshelsetjenesten din.

Samarbeidet i AMU mellom ledelsen og ansatte skal sikre god drift, informasjon fra ledelse til ansatte og informasjon fra ansatte til ledelse.

Gjennom god bruk av AMU kan partene hjelpe hverandre til å sikre at alle ansatte blir ivaretatt i den unormale situasjonen vi nå står i. AMU kan bidra i risikoanalyser og mulige fremtidsscenarier, prioritere forebyggende innsats for arbeidsmiljøet, og opparbeide gode bedriftsinterne retningslinjer som skaper mest mulig forutsigbarhet for alle parter.


4 praktiske AMU-tips

 1. Ha god forankring i både ledelse og arbeidstakernes organisasjoner. 
  Begge sider bør være godt representert med like mange medlemmer. Det er allikevel lurt å ikke satse på en altfor stor gruppe, dette gjør det enklere både å organisere og gjennomføre møter.

 2. Ta opp riktige saker! 
  Prioritering av saker er kjempeviktig. Bruk AMU til å diskutere de tingene som det er viktig at både ledelse og ansatte mener noe om, framfor å bruke tid på sommerfest og julebord. Omstilling, endringer og strategiske skifter er eksempler på store og viktige temaer som bør tas opp i AMU. Diskusjoner her hjelper ledelsen å fatte bedre beslutninger og implementere riktigere, slik at det får færre negative konsekvenser, både for folk og leveranser.

 3. Utnytt møtetiden godt. 
  Møtene bør brukes til diskusjoner, ikke til informasjon. Derfor bør bakgrunnsdokumenter sendes ut før møtet og saksliste med vedlegg bør foreligge minimum en uke i forkant. Ha god møteledelse, så alle deltar aktivt og det er struktur på tiden. Et tips kan være å be om spesifikke innspill fra ulike parter (ledere, fagpersonell, bedriftshelsetjenesten og verneombud).

 4. Rett oppfølging. 
  Møtene må føre til noe. Skriv ned hva AMU har blitt enige om, hvem som følger opp sakene og hvilke tidsfrister som gjelder. Det er også viktig å gi tilbakemelding til de som har meldt saker til utvalget.

God bruk av bedriftshelsetjenesten i AMU - still krav!

 1. Bedriftshelsetjenesten må kjenne utfordringene i akkurat din virksomhet. 
  Krev at bedriftshelsetjenestens representant setter seg inn i virksomhetens produksjons- og arbeidsforhold, utfordringer, mål og behov i de ulike avdelingene.

 2. Avklar hva bedriftshelsetjenesten skal gjøre i møtene. 
  Sett gjerne bedriftshelsetjenesten som fast punkt på agendaen og avklar forventninger - hva ønsker dere fra bedriftshelsetjenesten?

 3. Utnytt bedriftshelsetjenestens kompetanse
  Bedriftshelsetjenesten sitter inne med mye kunnskap. For eksempel kan du spørre om bedriftshelsetjenesten kan forberede faglige innlegg knyttet til relevante utfordringer og mål hos dere. Vi kan smittevern, risikoarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Også relatert til Covid-19 situasjonen, og kan gi dere gode innspill til kloke forebyggende aktiviteter og tiltak.

 4. Få råd knyttet til AMU
  Bedriftshelsetjenesten er der for å hjelpe dere. For eksempel kan vi gi råd om hvordan dere best organiserer utvalget og hvilke typer saker som bør diskuteres.

 5. Statussjekk. Be om en gjennomgang av status på bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten, og om samarbeidsplan og rapporter.

 

GRUNNKURS I ARBEIDSMILJØ - OG AMUS ROLLE, PLIKTER OG ANSVAR (WEBINAR):
Les mer og meld deg på vårt popluære kurs for verneombud, deltagere i AMU, ledere, HR-/HMS-personell her.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?