Helseovervåking - Arbeidshelsekontroller

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Helseovervåking - Arbeidshelsekontroller

Vi gjennomfører arbeidshelsekontroller smittetrygt enten fysisk eller digitalt. Slik kan dere som arbeidsgiver imøtekomme kravene til helseovervåking i Arbeidsmiljøloven.

I normale omstendigheter gjennomføres lovpålagt helseovervåking av ansatte (arbeidshelsekontroller) alltid fysisk, som et møte mellom lege og ansatt, og inkluderer både fysisk prøvetaking/testing og samtale/egenerklæring. I forbindelse med Covid-19-utbruddet har vi justert gjennomføringen av helsekontrollene, slik at disse gjennomføres smittetrygt og i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven - enten fysisk eller digitalt.

Situasjonen i deres virksomhet vil avgjøre hvilken form for helseovervåking som er mest hensiktsmessig for deres ansatte.

For at virksomheten skal få en rapport tilbake om ansattes jobbrelaterte helse er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig med fysisk prøvetaking og testing. Fysisk prøvetaking/testing skal gjennomføres kun ved behov, på bakgrunn av en medisinsk faglig vurdering. Kvalifisert helsepersonell vurderer også behovet for oppfølging på arbeidsmedisinsk poliklinikk. De blant deres ansatte som vurderes å ha behov for fysisk prøvetaking/testing vil da kalles inn til dette så snart myndighetenes retningslinjer endres og vi som samfunn går tilbake en normalisert hverdag.

Både fysiske og digitale helsekontroller bestilles som normalt, gjennom deres kundeansvarlig hos oss, eller i deres kundeportal. Eller du kan la oss kontakte deg for å fortelle mer om denne tjenesten og hvordan du kan bestille den ved å fylle ut skjemaet under.

Les mer om fysiske og digitale helsekontroller under skjemaet, samt hvilke øvrige tjenester vi tilbyr.

Kontakt oss

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?