Fysioterapeut - privatpersoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss, og i dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor ser vi at lettere muskel- og skjelettplager øker i omfang.   

I forbindelse med Covid-19-utbruddet holder alle fysioterapeuter i landet stengt for vanlige konsultasjoner. Som et ledd i å bidra til at du som privatperson får den helsehjelpen du trenger i denne perioden, og kan opprettholde funksjon, produktivitet og arbeidsevne, tilbyr Avonova nå konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video. 

Sliter du med plager i muskler og ledd kan du gjennom denne tjenesten få råd om egenbehandling og egentrening, grundig tilpasset det som kommer frem i konsultasjonen. Målet er å bedre funksjon, og lindre ubehag og smerter. Samtalen med fysioterapeut hjelper deg å forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Ved behov for treningsprogram, kan dette utarbeides, med nøye beskrivelser av innhold (øvelser og dosering) og utførelse, og videoer av øvelsene som skal gjennomføres. Det kan gis tilgang til treningsprogrammet gjennom en app på telefonen, eller det kan sendes på e-post.

Privatpersoner kan booke time direkte via knappen lenger ned på siden.

Tjenesten tilbys også arbeidsgivere og deres ansatte.
Les mer om fysioterapi-bedriftstjenesten her. 

Når kan en fysikalsk konsultasjon være nyttig?

 • Ved akutte, mindre skader
 • Ved overbelastningsskader i muskler og ledd
 • Ved opptrening etter operasjon der hvor man enda ikke har kommet i gang hos fysioterapeut
 • Ved progresjon i trening og øvelser i tilfeller hvor man er i gang med opptrening og trenger videre oppfølging
 • Ved smerter og ubehag som har oppstått som et resultat av ugunstige arbeidsstillinger på hjemmekontor, eller mangel på variert belastning

 

Tjeneste: Fysioterapeut - privatpersoner


Gjennomføringsmetode: 
Telefon eller video (Skype, Teams e.l.)
Pris: 
30 minutter / 490 kroner

Bestillingsveiledning:

 1. Klikk «Velg tjeneste»*
 2. Klikk individoppfølging
 3. Velg «Fysioterapeut-privat»
 4. Velg behandler og ledig tid, eller klikk «Første ledig tid» og velg tidspunkt hvis du ikke har en preferanse for behandler.
 5. Fyll inn informasjonsskjemaet med informasjonen som kreves
 6. Klikk for å bestille timen

*Hvis «TLF/Digital» ikke er valgt må du klikke på «Velg by» og finne «TLF/Digital» i menyen først.

 

Under ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr privatpersoner og bedrifter.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?