Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Dårlig ergonomi på hjemmekontor kan gi muskel- og skjelettplager. Mange av oss sitter jevnlig på hjemmekontor og lever godt med det uten å trenge å tenke for mye på ergonomien. Men konsekvensen blir en helt annen dersom man blir sittende å jobbe hjemmefra over lengre tid, noe som fremover vil være tilfellet for mange norske ansatte.

Kombinasjonen av en dårligere ergonomisk tilpasset arbeidsplass, og mindre variasjon og aktivitet i løpet av dagen, kan øke risikoen for kortvarige muskelskjelettplager, eller forverre plager en allerede har.

Vi vil gjerne hjelpe dine ansatte å minimere den ergonomiske belastningen ved hjemmekontor, og forhindre sykefravær nå og senere. Derfor har vi satt sammen tre ergonomitjenester som vi tilbyr over video - enten til alle ansatte, noen ansatte eller 1-1 undervisning. Les mer om disse under videoen.

1. For alle ansatte: Webinar Ergonomi

  •  Vår fysioterapeut og spesialrådgiver i ergonomi, Åsta Øvernes, har spilt inn et webinar på ca 17 minutter som går gjennom de viktigste ergonomiske tiltakene du bør gjøre når du jobber hjemmefra - ikke minst over lengre tid. Webinaret kan spres til alle dine ansatte og har en engangspris på 4900 kroner for bedrifter med under 50 ansatte, og 9900 kroner for bedrifter over 50 ansatte.

2. For grupper av ansatte: Gruppeundervisning Ergonomi - video

  • En 30 minutters ergonomiundervisning på video, om ergonomi på hjemmekontoret. Undervisningen inneholder både praktiske tips om tilpasning av hjemmekontoret, hvilke tiltak som bør prioriteres og råd om variasjon og organisering ellers. Det blir anledning for å stille spørsmål underveis. Leder får dokumentasjon på gjennomført tiltak i etterkant, og informasjon om eventuelle tiltak vi anbefaler.

3. For enkeltansatte: Individuell veiledning Ergonomi - video

  • 1-1 videosamtale med enkelte ansatte kan være best i noen tilfeller om det er store utfordringer med å tilpasse hjemmekontor, eller fordi den ansatte har muskel- og skjelettplager som påvirker arbeidsmulighetene den har hjemme. Leder får en kort tilbakemelding på gjennomført tiltak og eventuelle videre behov for tiltak.

Les mer: Slik lykkes du med et produktivt og trygt hjemmekontor

 

Tjeneste: Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Målgruppe: Alle virksomheter - spesielt viktig for de som nå benytter mye hjemmekontor
Gjennomføringsmetode: Video 
Pris:
Webinar - Engangssum: 4900 kroner for bedrifter under 50 ansatte/9900 kroner for bedrifter over 50 ansatte
Gruppeundervisning og 1-1 undervisning: Pris etter avtale

Kontaktinformasjon: Send oss en mail (vi svarer deg raskt innenfor normal arbeidstid), eller fyll ut skjemaet under (fortell gjerne kort hva det gjelder) om du ønsker mer informasjon eller å bestille ergonomitjenester.

Last ned støttemateriell for en ergonomisk arbeidsplass:
Ønsker du enkle tips til en smartere dag ved skrivebordet, og små øvelser for å bryte opp en stillesittende dag? Last ned vår enkle plakatpakke med strekkøvelser og ergonomitips her. 

Visste du at...
... det å jobbe hjemmefra over lenger tid også kan spille inn på det psykososiale? Du har ikke lenger den samme nærheten til kollegaer, det kan føles isolerende å være mye hjemme, kanskje skaper det uvante gnisninger om dere er flere hjemme i husstanden på dagtid osv. Vi tilbyr også en psykososial støttetelefon både som bedriftsavtale og for privatpersoner.

 

Under skjemaet ser du øvrige digitale tjenester vi tilbyr bedrifter og privatpersoner.

Kontakt oss

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Digitale tjenester - Privatpersoner

Psykososial støttetelefon - privatpersoner

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som alle som ønsker kan ringe. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Allmennhelsetjeneste - privatpersoner

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan benyttes av alle.

Fysioterapeut - privatpersoner

Vi tilbyr privatpersoner konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?