Hæhre sikret drift på milliardkontrakt etter god smittevernsjobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
toppbanner-hahre-1220x500

Hæhre sikret drift på milliardkontrakt etter god smittevernsjobb

Hæhre bygger ny firefelts motorvei inn mot Mandal by, men prosjektet sto i fare for å måtte stanse da coronasituasjonen oppsto og det kom strenge smittevernsrestriksjoner fra myndighetene. Sammen med Avonova gjennomførte Hæhre raskt en ROS-analyse og nødvendige smittevernstiltak som gjorde at driften kunne fortsette med så lite påvirkning som mulig.

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører og har over 900 medarbeidere. Et av deres milliardprosjekter er bygging av 14 km ny vei i Lindesnes kommune.

Det er rundt 200 mann som til enhver tid jobber på prosjektet, og disse jobber i hovedsak skift 14 dager på og 14 dager av. Da et nytt skift skulle inn på anlegget etter at Corona-pandemien hadde nådd Norge oppsto det utfordringer.

- Kommunelegen påla oss å gjennomføre en omfattende Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Vi måtte identifisere og implementere grundigere smittevernstiltak enn vi allerede hadde for å få lov til å gjennomføre skiftbyttet, forteller HMS-sjef Irene Sveva.

Irene SvevaØnsket faglig tyngde fra Avonova
Hæhre kontaktet Avonova for å få ekstra faglig tyngde bak ROS-analysen. De fryktet at hele prosjektet kunne stoppe opp.

- Vi var helt avhengige av å få analysen og tiltakene godkjent. Hadde vi ikke fått gjennomført skiftbyttet ville prosjektet raskt stanset opp. Vi hadde ikke lov til å la det eksisterende skiftet gå utover den oppsatte 14-dagersperioden, sier Sveva.

For å få gjennomført en god ROS-analyse så raskt som mulig ble det satt opp et videomøte mellom ledelsen i Hæhre og bedriftslege i Avonova, Kristian Vetlesen.

- Vi var svært fornøyde med bistanden vi fikk fra Avonova, og det fungerte overraskende bra å gjøre dette digitalt. Avonovas faglige tyngde var en avgjørende trygghet for at vi skulle få godkjent ROS-analysen og tiltakene hos kommunelegen, mener HMS-sjef Sveva.

Kristian Vetlesen- Ta kontakt tidlig!
Også bedriftslege Kristian Vetlesen er godt fornøyd med samarbeidet med Hæhre.

- Hæhre var smarte og tok raskt kontakt så vi sammen fikk gjennomført en god risikovurdering og satt inn nødvendige tiltak. Dermed unngikk de at de måtte stoppe hele anleggsprosjektet, understreker Vetlesen.

Han har følgende oppfordring til andre virksomheter som nå opererer i en tid med strenge smittevernstiltak.

- Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten deres så tidlig som mulig dersom dere er i minste tvil om dere har innført nødvendige smittevernstiltak for deres bransje generelt og deres virksomhet spesielt.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet med smitteverntiltak? Send oss en mail, eller legg igjen din kontaktinfo i skjemaet under så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

 

Knapp for å laste ned sjekkliste for kartlegging og risikovurdering av smittefare

Ta kontakt med oss

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet med smitteverntiltak? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat om tjenesten og hvordan du kan bestille den.

Digitale tjenester - Bedrifter

Ergonomisk tilrettelegging - hjemmekontor

Det er ekstra viktig med ergonomisk tilpasning av hjemmekontor om man blir sittende å jobbe hjemmefra daglig over lengre tid. Ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret forebygger muskel- og skjelettplager. Nå tilbyr vi ergonomitjenester rettet mot alle dine ansatte (webinar), en gruppe ansatte (video) eller enkeltansatte (video), alt etter deres behov.

Smittevern mot coronaviruset

Avonova bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak for å unngå coronaviruset på arbeidsplassen. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Rus og avhengighet - rådgivning ledere

Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et økende behov etter alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Vi har opprettet en støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.

Digitale tjenester - Bedrifter

Allmennhelsetjeneste - bedriftsavtale

Avonova har leger som er tilgjengelige for telefonkonsultasjon rundt allmennhelse. Med stort press på fastlegetjenesten kan våre leger kontaktes enten henvendelsen gjelder coronavirus, reseptforespørsel eller andre helsespørsmål. Tjenesten kan bestilles av bedrifter som vil tilby dette til sine ansatte som et gode.

Psykososial støttetelefon - bedriftsavtale

Avonova har opprettet en støttetelefontjeneste som bedrifter kan tilby sine ansatte. Dette er et tilbud der man får snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til coronaepidemien, både i forhold til jobbrelaterte og private forhold.

Digitale tjenester - Bedrifter

Lederstøtte i coronasituasjonen

En ny lederhverdag

Ser man seg tilbake, vil de flestes jobbhverdag se ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde for et par år siden. Fra mange hold blir det snakket om en «ny normal», etter at vi har håndtert koronakrisen med nye arbeidsmåter og mer arbeid hjemmefra. Å gå tilbake til slik det var før er det få som tror på.

Veiledning for team og grupper i coronasituasjonen

Hvordan kan dere som et team best mulig jobbe og samarbeide gjennom coronasituasjonen? Våre organisasjonspsykologer bistår dere i det krevende arbeidet.

Avonova Assist - digital bedriftshelsetjeneste for SMB

Jobber du i en liten bedrift og er usikker på kravene rundt HMS og bedriftshelsetjeneste? Med Avonova Assist får du brukervennlige, digitale bedriftshelsetjenester som et HMS-system og en egen rådgiver som følger deg opp regelmessig.

Digitale tjenester - Bedrifter

Digital pause-strekk

Muskel- og skjelettplager rammer svært mange av oss i det moderne arbeidslivet, og er en av de største årsakene til sykefravær. I dagens situasjon med stor utbredelse av hjemmekontor, vet vi at lettere muskel- og skjelettplager kan øke i omfang. Litt fysisk aktivitet hver dag gjør mye positivt – for kropp og sjel. Å møte kolleger til en felles, digital pause-strekk kan også bidra positivt for et arbeidsmiljø hvor mange sitter alene. Bestill tjenesten via skjemaet lenger ned på siden.

Digital ergonomisk arbeidsplassvurdering

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter og ergoterapeuter på telefon/video for å gjøre ergonomisk arbeidsplassvurdering i henhold til arbeidsmiljøloven.

Digital konsultasjon fysioterapeut

Vi tilbyr konsultasjoner med fysioterapeuter på telefon/video for å få råd om grundig tilpasset egenbehandling og egentrening dersom du sliter med plager i muskler og ledd. Målet er å bedre funksjon, lindre ubehag og smerter, samt forstå hva som er årsaken til problemet, hva som skal til for å bli bedre, og hvor lang tid det vil ta.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?