12 tips for å skape en best mulig hverdag under coronaepidemien

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
12 tips til en bedre hverdag

12 tips for å skape en best mulig hverdag under coronaepidemien

Norge og verden befinner seg i en kollektiv krise som de fleste av oss som lever nå aldri har opplevd før. Dette er utfordrende for svært mange av oss og kan også føre til personlige kriser. Vi gir deg 12 konkrete råd om hvordan du kan skape en best mulig hverdag for deg og dine.

Vi mennesker er tryggest når vi kan gjøre som vi pleier. Vaner er særdeles viktige for oss, da de gir trygghet, ro, forutsigbarhet og vi bruker lite energi på dagligdagse gjøremål som på en måte går av seg selv.

I en situasjon med Coronasmitte rykkes det ved disse grunnleggende trygghetsstrategiene våre og vi tvinges til å forholde oss til nye og usikre elementer som vi selv ikke kan styre.

Noen av oss opplever isolasjon fra alle rundt seg og blir sittende helt alene, mens andre blir isolert med kjernefamilien døgnet rundt og opplever at man ikke får noe alenetid. Begge disse tilfellene kan føre til at vi føler uro, blir triste og føler på en avmakt.

Andre har viktige jobber utenfor hjemmet og kan gjennom det oppleve høyt press og ikke minst egen redsel for å bli smittet.  I tillegg vet vi at noen kjenner på at «gamle minner» og tidligere tap kommer opp igjen når vi kjenner på egen sårbarhet.

I en vanlig krise er det viktig å samles for å oppleve samhold og gjenopprette trygghet. I dagens situasjon er oppfordringen motsatt. Hold avstand og begrens all aktivitet utenfor hjemmet til kun det helt nødvendigste.

Alt dette kan gi oss stressreaksjoner, fryktfølelse, angst og uro.

Avonova har satt ned 12 tips til hvordan du kan skape en best mulig hverdag:

1. Sørg for en jevn og «normal» døgnrytme

Faste rutiner når det gjelder leggetid, søvn og morgenrutiner skaper en normal, og dermed best, døgnrytme. En jevn rytme gir mer overskudd og energi, samt reduserer avmakten som kan snike seg inn.

 
2. Ut av pysjen, dusj, kle på deg - start dagen!

Dine faste morgenrutiner er viktig å opprettholde for å signalisere til deg selv, kroppen din og din omverden at dagen er i gang. Selv om du er hjemme, skal du etterstrebe å kanskje være «på jobb», og stille opplagt og klar for nye utfordringer. Noen velger å bytte klær for å markere begynnelse og slutt på dagen.


3. Frisk luft og rolig aktivitet

Mange er vant til å ha en reisevei til jobb; enten du går, tar kollektivt eller kjører. Det kan være lurt å gå seg en liten tur i nærområdet før du starter på jobb hjemme, slik at kropp og hjerne får luft før dagens oppgaver starter. Lufteturer underveis i løpet av dagen klarner hjernen, tankene og er godt for hele kroppen. Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn.

 
4. Lag en struktur/plan for dagen med oppgaver og pauser

Forutsigbarhet er viktig for oss. Struktur og en plan for dagen kan hjelpe deg å bryte opp dagen. Forsøk å jobbe, dersom du har mulighet til det, etter en metode hvor du setter klokken til å ringe etter f. eks 30-45 min, ta så en pause på 5-10 minutter og gjenta dette i tre omganger. Etter de tre første rundene, ta en lengre pause med noe å spise. Gjenta så tre runder til med arbeid. Dette øker fokuset vårt på det vi skal gjøre.


5. Lag et slags arbeidssted hvor du setter deg ned

Arbeid hjemme krever også konsentrasjon og fokus, og det kan være nyttig å finne et fast avgrenset sted hvor du kan skape atmosfæren rundt deg som er nødvendig for den jobben du skal gjøre. 

(Se nederst på siden for å få tilgang til en enkel plansje for hvordan du kan legge til rette for hjemmekontor.)


6. Spis god lunsj/måltider

Næringsrik mat er godt drivstoff. Har du/dere mulighet, bruk ekstra tid på gode råvarer.


7. Mental og fysisk trening

Meditasjon, yoga, mindfulness, en løpetur og/eller styrketrening er alle gode verktøy når det indre og ytre presset øker på. Legg gjerne inn en treningsøkt pr. dag tilpasset ditt nivå. Det finnes mange gode opplegg for hjemmetrening på nettet - både for det mentale og det fysiske.


8. Hold kontakt med kollegaer og venner på telefon, facetime, skype e.l

Arbeidet dekker mange grunnleggende sosiale behov som vi ofte ikke tenker over. Det er viktig å ta kontakt og å kunne se/snakke med kollegaer underveis i arbeidsdagen. Kontakt med venner og familie på telefonen i pauser og på ettermiddag/fritid er også viktig for våre sosiale behov. En telefonsamtale fra deg kan også være viktig for andre.


9. Tilrettelegge for alenetid og felles tid

Vi har alle mer eller mindre behov for alenetid. Dersom dere er flere hjemme, så legg til rette for hverandre og gi hverandre litt tid og pusterom. Sett også av tid hvor dere gjør noe fint sammen. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer. Ha kontakt med venner og familie på sosiale medier og telefon. Det er både støttende, oppmuntrende og senker stress.


10. For deg som er fysisk på din arbeidsplass.

Det er viktig at du følger de retningslinjene som er gitt av offentlige myndigheter. Arbeid er viktig for oss og spesielt i denne perioden hvor andre ting kan virke uoversiktlig er jobb et sted hvor vi kan oppleve mestring og normalitet. 

Det er lett å bli i flyt, spesielt om du opplever at det du gjør er samfunnsnyttig og meningsfylt. Men husk å spis, sov, og gi deg selv pauser. Gå turer når du kan. Det er lett å bli utslitt/utbrent når kompetansen man innehar er behøvd.


11. Vær bevisst inntak av alkohol

Alkohol redusere søvnkvaliteten og gjør oss mindre opplagt. Vær bevisst egne alkoholvaner. Rutiner, struktur og en god arbeidshverdag krever fokus og selvdisiplin. Din innsats og tilstedeværelse er viktig for kollegaer, selv om dere ikke er sammen fysisk.


12. Informasjonsbehov

Porsjoner ut informasjonen fra media, det er lett å bli overveldet og redde hvis vi «tar inn» for mye. Lag en regel om f. eks å sjekke nyheter / offentlige nettsider om virusutbruddet på gitte klokkeslett, maksimalt 2 ganger daglig og ikke rett før leggetid.

 

Samtaler med profesjonelle

Dersom du trenger noen profesjonelle å snakke med og tankene blir for ubehagelige eller bekymringsfulle finnes det også hjelp å få:

Pga coronautbruddet gjennomføres samtaler enten på telefon eller via videosamtaleløsninger på internett.

call-to-action knapp som leder til nedlastningsside for plakatpakke med ergonomitips og strekkøvelser

Kontakt oss

Vil du ta en uforpliktende prat med oss? Fyll ut skjemaet under, så tar en av våre rådgivere kontakt!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?