Vi har erfaring med bistand i krisesituasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Råd om permittering av ansatte

Krever situasjonen at du må permittere ansatte må ledere balansere mange hensyn: Du må forstå regler og  rettigheter, og relasjonen med ansatte skal ivaretas.

Dette er viktig for at ansatte ikke forsvinner under permisjon, og for å minimere risiko for friksjon i arbeidsforholdet når tilværelsen normaliseres.

Risikovurdering for smitte

Som leder har du ansvar for å minimere risiko for smitterisiko mellom ansatte, kunder og andre. Vi hjelper deg å avdekke hvilket risikonivå ansatte og kunder er utsatt for.

I tillegg til en risikovurdering, bistår vi med å utarbeide tiltak for din bedrift og ansatte.

Rådgivning for ledere

Nå er arbeidshverdagen utenfor normalen. Det setter lederoppdraget under press, og blir desto viktigere for at produktiviteten opprettholdes og arbeidsmiljøet ikke svekkes.

Vi hjelper ledere med å iverksette riktige forebyggende tiltak mot smitte, og hvordan lede ansatte gjennom en usikker fase i arbeidslivet.

Ring oss på 907 53 335 for mer informasjon eller for svar på dine spørsmål. Ønsker du å bli oppringt, kan du legge igjen telefonnummeret ditt under.

Vi har erfaring med bistand i krisesituasjoner

Som SMB-leder må du ivareta enormt mye under en krise som den vi nå står i: Inntjening, trygge leveranser til kunder og oppfølging av ansattes rettigheter og arbeidsforhold. Du har også et ansvar for å minimere spredningen av smitte, samtidig som krav til HMS må overholdes.

Vi er daglig i kontakt med mange hundre av våre 3000 SMB-kunder. Det gir oss kompetanse til å bistå i problemstillinger som nå er aktuelle på mange arbeidsplasser.

Typisk bistår vi nå ledere og bedrifter med:

Råd rundt permittering

  • Må arbeidsgiver varsle NAV?
  • Hvordan skal permitterte søke støtte eller dagpenger?
  • Hvor mange dager skal arbeidsgiver betale lønn?
  • Hvor mye, hvor lenge og når kan arbeidsgiver permittere?

Risikovurdering for smitte

  • Hvilke ansatte må komme på jobb og hvilke bør bli hjemme?
  • Kan vi levere varer som normalt?
  • Hvordan bør ansatte forebygge smitte utenfor jobb?

Lederstøtte og råd for oppfølging av ansatte

  • Hvordan opprettholde produktivitet?
  • Hvordan samle og ivareta ansatte i tråd med smittevernregler?
  • Hvilke forebyggende tiltak bør iverksettes på arbeidsplassen?

 

Vi vet at mange ledere nå står i en usikker tid, der ansvar for bedriften og ansatte skal balanseres mot mange andre hensyn.

Ring oss på 907 53 335 for mer informasjon om hvordan andre bedrifter håndterer krisen, eller for svar på andre spørsmål du har. Ønsker du å bli oppringt, kan du legge igjen telfonnummeret ditt i boksen over.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?