Lederstøtte og opplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lederstøtte og opplæring

Å bistå og behandle ansatte med rus og avhengighetsproblematikk er viktig for å få den ansatte raskt tilbakei jobb igjen. Å gjøre noe med bedriftens systemer for å unngå utvikling og kunne ta raskt tak i slikesituasjoner er vel så viktig og enda mer lønnsomt.

Mange ledere kommer borti rus og avhengighetsutfordringer hos ansatte i løpet av arbeidslivet, og ofte kan det være vanskelig å vite hvordan disse sakene skal håndteres, og hvordan den aktuelle ansatte skal møtes på det. Bedriftshelsetjenesten har mye erfaring med denne type saker og kan gi bedriftens ledere råd, opplæring og støtte. Vi kan også delta i samtaler med den ansatte.

Avhengighet er en helsesak

Ifølge professor ved Folkehelseinstituttet, Jørg Mørland, finnes det ingen tydelig definisjon på hva rusmiddelavhengighet er. 

Men hvis man verken klarer å redusere bruken eller slutte til tross for at rusen preger hele hverdagen, så oppfyller man mange av kriteriene på avhengighet. 

I en slik situasjon bruker man svært mye tid på å skaffe alkohol, narkotikum eller piller, samt at man bruker lang tid på å komme seg i etterkant. 

Misbruket kan gå ut over helse, jobb, familie og venner (AKAN). Avhengighet kan også være relatert til blant annet spill/gambling.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?