Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Arbeidsmiljøloven

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsmiljøloven

Bedriftshelsetjenesten hjelper din bedrift å etterleve krav og påbud i Arbeidsmiljøloven, og kan bistå ved spørsmål relatert til loven.

Arbeidsmiljøloven har som formål:

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Se hele loven her (åpnes i nytt vindu)

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?