Yrkeshygieniske målinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Yrkeshygieniske målinger

Arbeidsmiljølovgivningen pålegger alle bedrifter å kartlegge og risikovurdere forekomst av fysiske og psykososiale belastende forhold som kan forårsake sykdom eller skade. Vurderinger knyttet til fysiske, kjemiske eller biologiske arbeidsmiljøfaktorer, krever oftest kartlegginger og målinger på arbeidsplassen.

Avonova har yrkeshygienikere med spisskompetanse på området som gjennomfører målinger og gir råd om hvordan helsefare kan reduseres til et fullt forsvarlig nivå. Målingene utføres på eksponeringer av kjemisk og biologisk art, inneklima, støy og vibrasjon.

stamina_ikoner_hjerte

VIKTIG OM STØY

Hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig. Omlag halvparten av alle rapporterte yrkessykdommer i Norge er hørselskader. Risikoen for ulykker øker betraktelig i støyende omgivelser.

Arbeidstilsynet om støy>>>

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?