Lovpålagte bedriftshelsetjenester

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lovpålagte bedriftshelsetjenester

Bedriftshelsetjenestens bistand tar utgangspunkt i HMS-lovverket og arbeidsmiljøloven. Vår jobb er å hjelpe deg med å følge lovkravene om å forebygge skader og sykdom, og fremme sunne og trygge arbeidsmiljøer, med friske og motiverte medarbeidere. Vi leverer alle lovpålagte bedriftshelsetjenester, med utgangspunkt i deres systematiske HMS-arbeid.

Medarbeiderhelse, ledelse, sykefravær og motivasjon

Vi i bedriftshelsetjenesten har en unik tverrfaglig kompetanse på helse, arbeidsmiljø og HMS, som lar oss gi dere råd, støtte og leveranser, i et helhetlig perspektiv, hvor sammenhengene mellom disse områdene blir tydelige. For ledelse henger sammen med arbeidsmiljø, motivasjon og helse. Med sykefravær og turnover. Og det systematiske HMS-arbeidet er essensielt for å sikre varig positiv endring og resultater. For å hindre at gode initiativ og tiltak blir tilfeldige.

Verdien av et helhetlig og systematisk arbeid med helse og arbeidsmiljø er like stor for alle virksomheter, uansett krav til samarbeid med en bedriftshelsetjeneste eller ei.

hovling

for små BHT-LOVPÅLAGTE virksomheter

Avonova Assist er skreddersydd for dere som:

 • Driver en virksomhet med færre ansatte
 • Vil oppfylle alle HMS-krav
 • Har få eller ingen egne HMS-ressurser
 • Ønsker et brukervennlig digitalt system for å ha oversikt over alle HMS-aktiviteter og dokumenter
 • Ønsker støtte til gjennomføring av HMS-arbeidet og ansvaret
 • Ønsker bistand på sykefravær, personaloppfølging og administrasjon av personalet
 • Vil ha tilgang til ekspertbistand på områder innen helse og arbeidsmiljø

Gjennom et enkelt digitalt HMS-system får dere oversikt over eget HMS-arbeid, og kan bruke oss som rådgivere og leverandør etter behov.

Les mer og ta kontakt 

leder_shu_1088049662_19--kopi

for stØRRE BHT-LOVPÅLAGTE virksomheter

Avonova bedriftshelsetjeneste passer for dere som:

 • Driver en virksomhet med mange ansatte, gjerne på ulike avdelinger og lokasjoner
 • Ønsker en faglig sterk og offentlig godkjent partner og rådgiver på helse, arbeidsmiljø og HMS.
 • Vil ha et bærekraftig og godt arbeidsmiljø, som ivaretar lovkrav og danner grunnlaget for god helse, motivasjon og engasjement blant medarbeidere
 • Ønsker å jobbe mot tydelige HMS-mål over tid, som f.eks. reduksjon i sykefravær eller turnover, minimering av skader og uhelse, medarbeidertilfredshet, employer branding

Gjennom en samarbeidsavtale, innlemmes vi i de deler av virksomheten som omhandler HMS, helse og arbeidsmiljø, basert på deres risikoer, behov og mål. Dere får en egen kundekontakt, som kobler på våre spesialister etter behov, og i dialog med dere. 

Les mer og ta kontakt 

Ofte stilte spørsmål:

Hva kan vi hjelpe dere med?

Vi tar utgangspunkt i deres behov, utfordringer og mål innenfor HMS og bedriftshelsetjeneste og finner de riktige løsningene for akkurat dere. 

Legg igjen dine kontaktopplysninger, så kontakter vi deg så snart som mulig. Du kan også sende oss en e-post dersom du foretrekker det, eller ring oss på 400 01 709.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?