Slik hjalp vi Kitron å redusere sykefraværet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Slik hjalp vi Kitron å redusere sykefraværet

En  helhetlig tilnærming til sykefravær- og oppfølging av de ansatte i et 24-timersperspektiv hjalp Kitron å redusere sykefraværet. I dag er det nede i 3,09%.

Bakgrunn: Høyt fravær og få HMS-ressurser

 

Kitron hadde vært gjennom en periode med endringer og nedbemanninger, noe som også hadde gått utover HR og HMS-ressursene i virksomheten. Samtidig hadde de et relativt høyt sykefravær. De ønsket derfor en samarbeidspartner innen HMS og sykefravær og tok kontakt med Avonova. 

 

Løsninger: Helhetlig tilnærming skapte resultater

 

Kitrons sykefraværsutfordringer

 

 

Systematisk jobbing skapte grunnlaget for et bedre arbeidsmiljø

 

Etter en grundig kartlegging ble det oppdaget noen utfordringer knyttet til systematisk HMS og til arbeidsmiljøet i virksomheten. Ledelsen bestemte seg derfor for en rekke tiltak.

For å øke opplevelsen av muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag for de ansatte, ble det etter å ha gjennomført medarbeiderundersøkelsen GPTW igangsatt ukentlige HMS-møter i produksjonen våren 2019. Disse gjennomføres nå hver 14. dag med høy grad av involvering fra tillitsvalgte og verneombud.

Kitron implementerte også "Møteplassen" i sykefraværsrutinene sine, som er en arena for oppfølging av sykemeldte, som inkluderer leder og ansatt, og også eventuelt NAV, fastlege og bedriftshelsetjenesten.

 

 

 

 

Mer fokus på hver enkeltmedarbeider i et 24-timersperspektiv avdekket utfordringer utenfor arbeidstid

 

Kitron satte også i gang prosjektet "Sterkere tilbake" i samarbeid med Avonova. Her fikk enkeltmedarbeidere med høyt sykefravær tilbud om kartlegging og oppfølging i et 24-timersperspektiv. Dette var et tverrfaglig prosjekt som fokuserte på å øke hvert enkeltindivids arbeidsevne og mestringsfølelse.

Avonova så også på faktorer som lå utenfor arbeidstiden, mens om kunne ha innvirkning på arbeidet, som søvn, kosthold, fysisk og psykisk helse. Aktuelle tiltak kunne være funksjonsvurderinger, støttesamtaler, AKAN-saker, psykologbistand, ergonomiveiledning og individuell søvnveiledning. 

 

En ny arbeidshverdag

 

 

 

 

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

Hva koster dine ansattes sykefravær?

Få et innblikk i hva dine ansattes årlige sykefravær koster bedriften din, og hva du kan spare

Prøv sykefraværskalkulatoren

Kontakt oss

Vil du ta en uforpliktende prat om hvordan Avonova kan jobbe med din bedrift for å redusere sykefravær? Fyll inn skjema så tar vi kontakt!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?