Til hovedinnhold
Fraværskalkulator

Sykefraværskalkulator

En interaktiv kalkulator for å beregne bedriftens kostnader av sykefravær og hva du kan spare ved å øke produktiviteten.

 • Se direkte kostnader av sykefravær

 • Legg selv inn ønsket forbedring

 • Se hvor mye du kan spare

Kalkulator - beregn bedriftens sykefraværskostnader

1
Sykefravær

2
Målsetning

3
Potensiale

4
Resultat

1. Sykefravær

Arbeidsgiver må betale sykepenger i et tidsrom på inntil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Alle dager telles med, ikke kun de dagene arbeidstakeren skulle vært på jobb. Etter dette er det NAV som utbetaler sykepengene.

Antall ansatte
Omsetning
Gjennomsnittslønn
Sykefravær
Totale kostnader grunnet sykefravær

1 980

Tapte timer totalt

22%

Anslått produktivitetstap

1 980 000kr

Årlig tap grunnet sykefravær

Total kostnad per time per ansatt

394 kr

Antall tapte timer basert på sykefravær per ansatt

99

Personalkostnader basert på sykefravær

780 000 kr

Spørsmål og svar

Hvordan beregner man sykefraværskostnader?

Denne interaktive kalkulatoren er ment å illustrere nettopp hvor mye sykefravær generelt sett koster, uansett virksomhet.

 1. Basert på enkle beregninger som blant annet antall ansatte og omsetning, får man et bilde av anslått årlig tap i både timer og kroner.

 2. Bestem selv en målsetning om ønsket gjennomsnittlig fraværsprosent, derfra regnes ut et konkret beløp på årlig besparelse, og årlig økning på bunnlinjen.

 3. Det totale resultatet kan fordeles på årlig og månedlig besparelse per ansatt, noe vi tror kan gi et mer konkret og virkelig perspektiv på hvilken effekt et systematisk HMS-arbeid kan ha på en hvilken som helst virksomhet.

Hva koster sykefravær?

Arbeidsrelatert sykefravær er en stor utgift for de aller fleste bedrifter. Ikke bare er det kostbart for bunnlinjen, men faktisk er det stort sett helt unødvendig i norsk arbeidsliv.

Det blir fort dyrt når en ansatt, eller du som eier av bedriften blir syk, og ikke kan jobbe. Den første tiden betaler du sykelønn, samtidig som noen andre må utføre jobben. Sosiale kostnader må betales, og som ansatt har du fortsatt rett til feriepenger.

I tillegg tilkommer indirekte kostnader, såkalte overheadkostnader, som fortsetter å løpe selv om en ansatt er hjemme. Det kan være faste kostnader og kostnader knyttet til lavere produktivitet.

Et velfungerende og systematisk HMS-arbeid vil ha en direkte innvirkning på sykefraværet med varig effekt - og dermed senke kostnadene.

Hvordan regner man ut fraværsprosent?

Sykefraværet skal beregnes i prosent av avtalte dagsverk.

Sykefravær i prosent = ( Totalt fravær / Mulige dagsverk ) x 100

Eksempel: En virksomhet har i løpet av et kvartal 250 avtalte dagsverk (arbeidsdager). Antall sykefraværsdager for samme kvartal er 25. Dette gir et sykefravær på 10 % av avtalte dagsverk.

Når året er slutt finner en sykefraværet for året ved å summere antall sykefraværsdager og avtalte, og regner ut prosenten slik som nevnt ovenfor.

Hva koster en ansatt?

Kostnadene knyttet til å ha ansatte vil variere avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20–30 % på brutto årslønn.

Utgifter knyttet til å ha ansatte er som regel:

 • Årslønn

 • Feriepenger (12 %)

 • Arbeidsgiveravgift (14,1 %)

 • Pensjonskostnader (2 %)

 • Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene (14,1 %)

 • Yrkesskadeforsikring

 • Velferdskostnader (Kurs, kantine, gaver, sosiale sammenkomster, forsikringer o.l.)