Psykefravær: Hvordan følge opp ansatte som sliter?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Psykefravær: Hvordan følge opp ansatte som sliter?

Å følge opp ansatte med psykiske lidelser, er noe av det norske ledere synes er aller vanskeligst, viser årets Jobbhelserapport. Men nettopp rett oppfølging kan ha mye å si for denne gruppen sykemeldte.

Tør du ikke spørre?

 

Da er du ikke alene. Under halvparten av ledere føler seg trygge på følge opp ansatte med psykiske problemer, viser Norsk Jobbhelserapport - Sykefraværsutgaven. Særlig mannlige ledere synes denne type sykefraværsoppfølging er vanskelig. Ledere i større virksomheter føler seg  hakket mer rustet til å ta opp psykiske problemer enn ledere i mindre bedrifter, men det er allikevel en utfordring for de aller fleste.

Samtidig er forskningen tydelig på at for mange med psykiske helseplager kan det å jobbe bidra til at de raskere kommer tilbake for fullt. Det er mye god medisin i å finne løsninger og tilpasninger på arbeidssituasjonen som gjør det mulig med ulike grader av arbeidsaktivitet. At ledere så tidlig som mulig tør å ta opp temaet med sine medarbeidere kan være avgjørende for å forebygge lange sykefravær. Bare det å tørre å spørre om hvordan medarbeidere og kollegaer har det, kan være til stor hjelp.

Vet du hva sykefravær i din bedrift koster? Regn det ut med vår sykefraværkalkulator her.

 

Halvparten av oss får pykiske helseplager

 

Det kan være mye å tjene på å ha en god sykefraværsdialog med ansatte som opplever psykiske helseplager. Det er nemlig mer normalt enn vi tror å gå gjennom perioder i livet hvor vi trenger litt ekstra oppfølging. Den psykiske helsen varierer gjennom et livsløp og i perioder vil man oppleve at man ikke klarer å produsere fullt ut på jobbarenaen slik man pleier. Angst og depresjoner er blandt de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge.

"Ifølge Norsk psykologforening vil faktisk så mange som halvparten av oss slite med en eller annen form for psykisk lidelse/psykisk plage i løpet av livet," sier Inga-Karoline Bjørge Norman, spesialrådgiver og psykolog i Avonova Census.

Det er på mange måter livet som rammer. Det kan dreie seg om livshendelser som skilsmisser, sykdom, tap av arbeid eller død i nære relasjoner.

Inga- Karoline Bjørge Norman, spesialrådgiver og psykolog, Avonova

 

 

Tilrettelegging kan bety alt

 

Det er uheldig at så mange med psykiske lidelser ender opp med hundre prosent sykemelding over lengre tid, når de kunne jobbet gradert med riktig tilrettelegging av arbeidssituasjonen, påpeker Norman.

Når vi sliter psykisk kan det føles som at livet flyter litt ut og at det er vanskelig å forholde seg til struktur og rammer. Jobben kan være et positivt tilskudd i en tung tid, gjennom å gi struktur til dagen, sosialt samvær med kollegaer, aktivitet og en opplevelse av mening og mestring.

Inga- Karoline Norman, spesialrådgiver og psykolog, Avonova Census

 

For å bistå slik at den gradert sykemeldte skal klare å jobbe, må man legge lista lavt nok. Da er det avgjørende at leder og ansatt har en god dialog rundt hva som er realistisk å få til slik situasjonen er nå, og hva man kan legge til side. Det er mye bedre med en gradvis opptrapping av arbeidsoppgaver hvor medarbeider opplever mestring enn at man må justere og trappe ned underveis fordi ambisjonene i tilretteleggingen var for store.

Lederen bør ikke presse den ansatte til å fortell mer enn den ansatte ønsker om innholdet i plagene sine. I steden er det lurt å fokusere på arbeidsfungering her og nå. Målet er å legge til rette for en arbeidshverdag som bidrar til å gjøre den ansatte friskere framfor å øke stressnivå og livsbelastning.

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse her>>>

Hva koster dine ansattes sykefravær?

Få et innblikk i hva dine ansattes årlige sykefravær koster bedriften din, og hva du kan spare

Prøv sykefraværskalkulatoren

Ønsker du som leder kontakt med en av våre organisasjonspsykologer?

Den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet på er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene. Vi er spesialister innen organisasjonsanalyse og fokuserer på dialog som gir forståelse, utvikling og læring.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?