Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Hvor godt arbeidet er organisert og hvor mye man klarer å få opp engasjementet hos de ansatte, har mye å si for produktiviteten. Derfor lønner det seg å jobbe strukturert med arbeidsmiljøet.

Kan man organisere fram arbeidsglede?

 

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø er samlebegrep som omfatter både hvordan arbeidet er organisert og hvordan dette påvirker oss som mennesker. Og man kan gjøre stor forskjell om man har kunnskap om de organisatoriske faktorene som virker inn på engasjement og arbeidsglede.

Det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet har nemlig mye å si for både trivsel, helse og produktivitet, og omfatter alt fra kulturen og klimaet i en organisasjon til opplevelsen av relasjoner, jobben i seg selv og organisasjonen som helhet.

 

Hvorfor bør man jobbe med det organisatoriske arbeidsmiljøet?

 

Det er mye å tjene på å jobbe med det organisatoriske arbeidsmiljøet. Virksomheter flest ønsker ikke gjennomtrekk av ansatte, og de foretrekker også at medarbeiderne er på jobb og er friske, opplagte og produktive. Derfor har de som regel organisert seg slik at ting blir gjort, informasjon kommer frem og at man forsøker å ikke belaste enkeltledd i organisasjonen urettferdig mye.

Et godt psykososialt arbeidsmiljø skaper engasjement og arbeidsglede, som igjen påvirker den daglige driften og sykefraværet positivt. Et mindre godt psykososialt arbeidsmiljø kan ha motsatt effekt.

Regn ut hva sykefraværet i din bedrift koster med vår sykefraværkalkulator her.

Hvordan man organiserer arbeidet har nemlig også mye å si for sykefraværet. Ansatte som må stå på utover arbeidstid for å rekke gjennom alt som forventes av dem blir slitne. Og over tid vil det påvirke helsen. STAMI slapp i oktober 2018 en rapport som viste at dårlig balanse mellom jobb og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere, som gir økt sykefravær.

Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen.

Håkon A. Johannessen, forsker ved Nasjonal overvåkning av abeidsmiljø og helse (NOA), ved STAMI

 

Seks tegn på at det psykososiale arbeidsmiljøet kan være dårlig

  • Sykefraværet har økt. Terskelen for å sykemelde seg virker lavere enn tidligere.
  • Ansatte virker demotiverte, og de som før leverte over forventning virker nå fornøyde med å kun levere det de skal.
  • Depresjon og utbrenthet hos ansatte øker i forekomst.
  • Økt grad av konflikter på arbeidsplassen, mellom ansatte eller ansatte og leder.
  • Stressnivået er tiltagende og merkbart hos de ansatte, ofte på en slik måte at ansatte ikke lenger virker positive og hjelpsomme, men heller har korte lunter
  • Det forekommer eller ryktes om mobbing på arbeidsplassen


Vår erfaring tilsier at du bør søke hjelp fra eksternt hold dersom du opplever dette i din bedrift. De faktiske forbedringene ved denne typen utfordringer oppnås når det jobbes systematisk og over tid.

Gjennom kartlegginger, tilhørende tiltak og evalueringer i et samarbeid mellom ledere, medarbeidere og ekstern ekspertise som bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøeksperter.

 

Hvordan få oversikt over organisasjonens psykososiale arbeidsmiljø?

 

For å måle det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet må man vite hva man skal se etter. Og man må vite hvordan man skal tyde resultatene man får. Derfor er vårt kartleggingsverktøy, MTM, forankret i forskning og møter krav fra Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Fordelen med MTM er at man oppdager utfordringene i virksomheten. Undersøkelsen fanger opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede, som fører til økt slitasje og som bidrar til et dårlig arbeidsmiljø. 

Men noe av det mest positive med MTM er at man også får et bilde av styrkene man kan bygge videre på. Gjennom gode prosesser kan man sørge for at resultatene benyttes til videreutvikling som får både arbeidstakerne og organisasjonen til å blomstre. Les mer i artikkelen "Medarbeiderundersøkelser: Ikke glem det positive."

 

MTM kan også fungere som en verktøy til å følge utviklingen over tid.  Ved jevnlig kartlegging av arbeidsmiljøet får virksomheten koninuerlig oppdatert oversikt og et solid beslutningsgrunlag for prioritering av tiltak, som både styrker arbeidsmiljøet og nærvær over tid. Det blir også enklere å avdekke behov for organisatoriske endringer og justeringer.

Avonova har i mange år bistått bedrifter med bedriftshelsetjenester over hele Norge, herunder tiltak for å redusere sykefravær og bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg har vi et spesialistmiljø innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Avonova Census, som jobber tett sammen med lokalavdelingene. Vårt spesialistmiljø bistår organisasjoner med å styrke deres psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Med tilstedeværelse på over 50 lokasjoner rundt i Norge er vi også lokalkjente, og kan derfor kombinere vår faglige ekspertise, vår bransjekunnskap og lokalkunnskap til å gi gode og gjennomførbare råd rundt din bedrift sitt organisatoriske arbeidsmiljø.

ruth-e-gagliardi_1

Ruth Eva Gagliardi

Avdelingsleder

465 03 487

Avonova Census, Masters of Organisational Psychology

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

positive

ikke glem det positive!

Mange vil ha medarbeiderundersøkelser for å fange opp problemer og konflikter. Men like viktige er det å kartlegge organisasjonens ressurser og vekstmuligheter. En god medarbeiderundersøkelse skal gjøre begge deler.

Les mer i artikkelen "Medarbeiderundersøkelser- Ikke glem det positive."

Hva koster dine ansattes sykefravær?

Få et innblikk i hva dine ansattes årlige sykefravær koster bedriften din, og hva du kan spare

Prøv sykefraværskalkulatoren

Ønsker du som leder kontakt med en av våre organisasjonspsykologer?

Den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet på er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene. Vi er spesialister innen organisasjonsanalyse og fokuserer på dialog som gir forståelse, utvikling og læring.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?