Ledelse og arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ledelse og arbeidsmiljø

Motsatsen til sykefravær er nærvær. Forskning viser at det å skape engasjement, arbeidsglede og tilhørighet kan bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet.

 

Bør man stille færre krav?

 

Når forhold ved arbeidsplassen bidrar til helseutfordringer og sykefravær handler det ofte om hvordan arbeidet er organisert og tilrettelagt. For mye å gjøre, høye krav til effektivitet, ressursknapphet og konflikter mellom kollegaer og/eller ledelsen er vanlige utfordringer i et moderne arbeidsliv. 

En første innskytelse kan være at krav, utfordringer og press må reduseres. Forskning viser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Organisasjonspsykolog i Avonova Census, Kristin Dille, påpeker at det å møte høye krav med tilstrekkelige ressurser kan være mye mer konstruktivt. Les mer i artikkelen "Tør du stille krav til medarbeiderne dine?">>

Disse ressursene kan være mer tilgjengelige enn man tror, ofte handler det om menneskelige faktorer, som å føle seg nyttig, få tilbakemeldinger, få avklart roller og å være en del av noe større.

Kristin Dille, organisasjonspsykolog i Avonova Census

 

 

Det handler om lederkompetanse

 

Gjennom vår Medarbeiderundersøkelse MTM, utført på circa 30.000 medarbeidere i norske virskomheter gjennom de siste fem årene, vet vi mye om hvilke drivere som bidrar til engasjement, arbeidsglede og tilhørighet.

Å fremme engasjement og arbeidsglede og å motvirke utmattelse gjennom god daglig ledelse er lønnsomt og det forebygger sykefravær. Men hva må man som leder gjøre for å øke engasjementet?

Mye er gjort om man klarer å fokusere på det positive. Det viser seg at det å lære ledere å bygge på de ansattes styrker har mye mer effekt på engasjementet i organisasjonen enn å fokusere på svakhetene, mener Kristin Dille.

Hvis du får folk mer engasjerte, så fører det til bedre helse, økt produktivitet, og det som ledere flest elsker og ønsker seg; proaktivitet. Og det oppnår vi alltså enklest gjennom å fokusere på styrker og ikke på svakheter."

Kristin Dille, organisasjonspsykolog i Avonova Census

 

 Lær mer på vårt Lederkurs i medarbeidersamtalen.

  

Unngå tilfeldig ledelse - få støtte i gode strukturer

 

Å ta de gode valgene i utøvelse av ledelse gjennom arbeidsdagen krever øvelse og bevissthet. Det handler om talent og personlige egenskaper, men også om systemer og struktur som støtter lederen i hverdagen og som bygger konmpetanse i organisasjonen. Les mer om personalledelse og kompetanseutvikling>>>

Man får mye igjen for å arbeide systematisk med faktorer som forskningen viser er positive drivere, for eksempel gjennom avklaring av roller, tilbakemeldinger og gjennom å gi folk utfordringer. 

Systemer og strukturer bidrar også til en tydelig retning i arbeidet og reduserer sannsynligheten for en lederstil preget av tilfeldigheter. For å skape en arbeidshverdag som påvirker de ansattes helse, engasjement og produktivitet positivt,  har vår metode derfor en strukturert tilnærming til seks hovedområder:

  • Meningsfulle oppgaver
  • Organisatoriske ressurser
  • Utvikling av en god tilbakemeldingskultur
  • Mulighet for å påvirke
  • Kompetanse og læring
  • Samarbeid og inkluderende miljø

Lær mer på vårt HMS-kurs for ledere

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

stillkrav

Still krav - få glade ansatte

I Norge har vi en flat hierarkisk struktur og mange leder kan kvie seg for å stille krav til sine ansatte. Men visste du at de fleste ansatte presterer bedre om du faktisk gjør det?

Nyere forskning viser at det er en klar sammenheng mellom det å bli stilt ovenfor positive utfordringer på jobb, og engasjement og arbeidsglede

Les mer og få gode tips i artikkelen "Tør du stille krav til  medarbeiderne dine?"

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse her>>>

omstilling

trenger du endringshjelp?

Ikke la endringene gå på bekostning av arbeidsmiljøet. Våre organisasjonspsykologer og eksperter har lang erfaring med vellykkede endringsprosesser.

Les mer om hva vi kan tilby her>>>.

Organisatorisk arbeidsmiljø

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Hvor godt arbeidet er organisert og hvor mye man klarer å få opp engasjementet hos de ansatte, har mye å si for produktiviteten. Derfor lønner det seg å jobbe strukturert med arbeidsmiljøet.

Psykefravaer: Hvordan foelge opp ansatte som sliter

Psykefravær: Hvordan følge opp ansatte som sliter?

Å følge opp ansatte med psykiske lidelser, er noe av det norske ledere synes er aller vanskeligst, viser årets Jobbhelserapport. Men nettopp rett oppfølging kan ha mye å si for denne gruppen sykemeldte.

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling er ikke bare navnet på et årslangt studie. Dette er to faktorer bedrifter bør jobbe aktivt med å forbedre, da mangler her fort fører til økt sykefravær.

Ønsker du som leder kontakt med en av våre organisasjonspsykologer?

Den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet på er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene. Vi er spesialister innen organisasjonsanalyse og fokuserer på dialog som gir forståelse, utvikling og læring.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?