Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

MTM Medarbeiderundersøkelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

MTM Medarbeiderundersøkelse

Det er ikke alltid lett å fange opp problemer i organisasjonen eller hva de ansatte sliter med. Med vår medarbeiderundersøkelse MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i virksomheten. Og kanskje enda viktigere: En metode for å påvirke den i riktig retning.

Det viktigste er det du gjør etter medarbeiderundersøkelsen

 

Vår arbeidsmiljøundersøkelse gir deg en grundig oversikt over hvordan «ståa» er virksomheten i dag. Du får direkte tilbakemelding fra organisasjonens aller viktigste ressurs, nemlig de ansatte.

Men MTM er ikke bare en måling, den er en del av et utviklingsarbeid. Og det er her det største potensiale for endring og utvikling ligger. For å få mest mulig ut av undersøkelsen er det nemlig viktig at den følges opp på alle nivå. Best resultat oppnår man om man avklarer hva formålet med undersøkelsen skal være og hvordan den skal brukes i organisasjonen.

Det er også lurt å følge opp så tidlig som mulig. "Undersøkelsen er nemlig ferskvare," sier Ruth-Eva Gagliardi, leder for Avonova Census. Jobbhelserapporten fra 2019 viste at det er her mange ledere feiler, at de ikke følger opp nok i etterkant. Seks av ti spurte medarbeidere opplevde nemlig at tilbakemeldingene ikke blir benyttet til utvikling. 

 

 

Sett av tid til å bli bedre

 

 

Man kan få mye ut av en medarbeiderundersøkelse om man setter av tid til å følge den opp. MTM fanger opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede og som i verste fall kan skape belastning, slitasje og et dårlig arbeidsmiljø. Lederne bør derfor sette av nok tid i etterkant og invitere til en dialog om resultatene med sine medarbeidere. Disse resultatene må sees i sammenheng med hva som skjer ellers i organisasjonen.

Det er også viktig å huske at en medarbeiderundersøkelse ikke bare skal avdekke eventuelle problemområder, men også hvor det er potensiale for vekst og utviklingsmuligheter. Les mer i artikkelen «Ikke glem det positive.»

Derfor har MTM fokus på faktorer som forskning viser har stor betydning for medarbeiderskap, nemlig engasjement arbeidsglede, helse og yteevne i jobben. Les mer om Medarbeiderskap her>>

 

 

Forskningsbasert og forankret i arbeidsmiljøloven

 

MTM medarbeiderundersøkelse er utviklet i Norge og tar utgangspunkt i JD-R-modellen, som er den mest brukte teoretiske modellen for å måle engasjement på arbeidsplassen. Denne modellen forener stress og motivasjonsforskning og brukes ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i mange land.

«Forskningen handler om å finne den rette balansen mellom krav og ressurser,» forklarer organisasjonspsykolog Kristin Dille. Hvis man som ansatt blir stilt overfor høye krav, så er det fryktelig viktig at det er ressurser på arbeidsplassen som kan balansere disse kravene.

Disse ressursene kan være mer tilgjengelige enn man tror. Ofte handler det om menneskelige faktorer, som å føle seg nyttig, få tilbakemeldinger, få avklart roller og være del av noe større.

Kristin Dille, Organisasjonspsykolog Avonova Census

MTM tilfredsstiller også kravene som kan leses ut av Arbeidsmiljøloven §3.1, hvor det blant annet står at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidsmiljøet i sin bedrift og «skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

 

 

Benchmarking

 

Det kan være vanskelig å vite hva som er «normale» resultater etter å ha gjennomført en medarbeiderundersøkelse.

Derfor tilbyr vi også våre kunder å sammenligne seg med oppdatert og relevant benchmarking fra norsk arbeidsliv: Fra privat sektor til offentlig, statlig og kommunal sektor, og fra helse, skole, høyere utdanning/forskning til bank/forsikring, transport, olje/gass, produksjon og konsulenter med mere.

Vi tilbyr også eget ledernormgrunnlag, slik at dine ledere kan sammenligne seg med andre ledergrupper.

 

Fleksibelt


Fleksibiliteten i vårt medarbeiderundersøkelsesverktøy er stort, og kan i stor grad tilpasses din virksomhets behov. I tillegg tilbyr vi ulike pulsvarianter. Ønsker du mer informasjon? Fyll inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt for en uforpliktende prat. 

ruth-e-gagliardi_1

Ruth Eva Gagliardi

Avdelingsleder

465 03 487

Avonova Census, Masters of Organisational Psychology

Hvem er vi?

Avonova Census har i mange år vært en viktig aktør i forhold til organisasjonsutvikling både knyttet til lederskap og medarbeiderskap.  Gjennom bred erfaring og bruk av forskningsbaserte metoder og verktøy har vi bistått små og store, private og offentlige virksomheter i å øke jobbengasjementet som sentral driver for produktivitet.

Du møter erfarne og autoriserte organisasjonspsykologer som har lang og bred erfaring innenfor medarbeiderskapskapsutvikling. Vi er trent i å se helheten og mulighetene i det som ligger i det vanskelige og komplekse.

Hva vi tilbyr

positive

ikke glem det positive!

Mange vil ha medarbeiderundersøkelser for å fange opp problemer og konflikter. Men like viktige er det å kartlegge organisasjonens ressurser og vekstmuligheter. En god medarbeiderundersøkelse skal gjøre begge deler.

Les mer i artikkelen "Medarbeiderundersøkelser- Ikke glem det positive."

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

Tilbys av:

Hva koster dine ansattes sykefravær?

Få et innblikk i hva dine ansattes årlige sykefravær koster bedriften din, og hva du kan spare

Prøv sykefraværskalkulatoren

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?