Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Konflikthåndtering: fra konflikt til utvikling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
_l2a0114

Konflikthåndtering: fra konflikt til utvikling

Konflikt er normalt – noe alle opplever fra tid til annen. Noen ønsker konflikt velkommen som en kilde til utvikling og kreativitet, mens de fleste vel tenker at det er uønsket og ubehagelig – noe man helst legger lokk på. Uansett er god konflikthåndtering innad i en virksomhet viktig.

Hva skal til for at konflikt håndteres godt, og kanskje bli en kilde til å bedre arbeidsmiljø, øke kreativiteten og å skape utvikling? Det korte svaret er relasjoner, tillit og trygghet.

  • Vi har relasjoner på jobb, fordi vi skal løse oppdrag sammen. For å lykkes med oppdraget må vi ha både klarhet om oppdraget og å ta vare på relasjonene i tankene. Klarhet om oppdraget bør for eksempel ikke støte noen eller skade den enkeltes verdighet.
  • Men et godt startpunkt er å erkjenne virkeligheten, slik at det er samsvar mellom det du sier og det som faktisk skjer. Slik kommunikasjon er et eksempel på tillitsskapende adferd, som inkluderer ærlighet (det du sier stemmer), integritet (samsvar mellom ord og handling), transparens (åpenhet) og forutsigbarhet.
  • Slik ærlig og åpen kommunikasjon lykkes i arbeidsgrupper som kjennetegnes av høy psykologisk trygghet. Tillit mellom mennesker gjør det mulig å ha åpen, spørrende og utviklende dialog, eksponere seg selv, prøve nye og ukjente ting, og å be om og tilby hjelp.

Konflikt blir ofte et tema først når det er blitt et problem, og man har behov for konflikthåndtering. Når folk ikke lenger hilser på hverandre. Når fraksjoner verver støttespillere og krever enighet fra utenforstående. Når sykefraværet går opp og engasjementet går ned.

Vi vil gjerne slå et slag for både et forebyggende, utviklende og engasjementsskapende perspektiv. Vi stiller opp i konflikthåndteringen for å utforske sammen med dere hva som har skjedd, og hva slags konstruktive og realistiske grep dere kan ta for å etablere tillit og skape engasjement.

Hva trenger bedriften for å skape bedre arbeidsmiljø?


Hva dere trenger er avhengig av hvor virksomheten er i prosessen:

  • Trenger dere en oversikt over hvordan det står til med arbeidsmiljøet? En kartleggingsundersøkelse et godt hjelpemiddel for å ta temperaturen på organisasjonen 
  • Er behovet å være føre var og forebygge med kompetanse? Opplæring av ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere innen konfliktforebygging og konstruktivt konfliktarbeid er kloke tiltak. Ta en titt på våre relevante kurs
  • Når et arbeidsmiljø sliter og medarbeidere sier at de ikke har det bra, er det viktig å finne ut både hvorfor det er slik, men ikke minst utforske gode forslag til hva man kan gjøre for å skape en positiv utvikling
  • Når noen fremmer påstander om brudd på arbeidsmiljøloven, for eksempel utilbørlig adferd som mobbing eller trakassering, er det viktig å finne ut hva som faktisk har skjedd. Les mer om faktaundersøkelser her
  • Fra ord til handling: En ting er å få gode forslag, en annen ting er å gjennomføre. Trygg hjelp i vanskelige prosesser skaper fremdrift og gir bedre resultater

Vil du vite mer? 

Vil du snakke med en organisasjonspsykolog om hvordan vi kan hjelpe deg, blant annet med konflikthåndtering? Fyll ut informasjonen din i kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat. 

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?