Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Konflikthåndtering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
_l2a0114

Konflikthåndtering

Avonova Census tar høyde for at enhver konflikt er unik og sammensatt. Vi tilpasser arbeidsmetode og fremgangsmåte i en konflikthåndtering til den aktuelle konfliktens innhold og intensitet.

Konfliktene kan være av ulik intensitet og alvorlighetsgrad og dette vil ha betydning for hvordan de bør håndteres. Virksomhetens vilje og evne til å håndtere konflikter på en skikkelig måte er avgjørende for det videre forløp og de involvertes opplevelse. 

Avonova Census har ansatte med spesialkompetanse på håndtering av komplekse samhandlingsutfordringer i bedrifter. Vi tilbyr analysetjenester, dybdeintervju, faktaundersøkelser, veiledning eller praktisk bistand i form av megling og andre metodiske tilnærminger til håndtering av ulike konfliktsituasjoner.

Det er vesentlig at virksomheten både forebygger og håndterer konfliktene, fordi erfaring viser at små konflikter som ikke håndteres kan utvikle seg og gi store skadevirkninger i virksomheten.

  • Harde/fastlåste personkonflikter vil over tid ofte lede til ”utbrenthet” og sykmelding.
  • Stor stressbelastning for de som er i konflikt
  • Forsurende for organisasjonen, kan noen ganger føre til to ”leire” som baksnakker hverandre
  • Konflikter kan være destruktive for produktiviteten i arbeidsgrupper
  • I og med at personkonflikter er helseskadelig over tid, er det ikke forenelig med kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • Det kan fort utvikle seg til mobbing ved ulikt styrkeforhold

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?