Bistand ved endring og omstilling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bistand-av-ledere-gjennom-endringer-og-omstillinger

Bistand ved endring og omstilling

Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn (globalisering, digitalisering, demografiske endringer) kundeforventninger, og andre rammebetingelser endrer seg. Noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Krav til endringsledelse og kontinuerlig omstilling vil derfor alltid være en del av arbeidslivet, og 2020 var et ekstremt eksempel på «adapt or die».

Sitat om virksomhetsendinger av organisasjonspsykolog i Avonova

 

Større endringer påvirker organisasjonens bærekraft, arbeidsmiljøet, og medarbeidernes psykiske og fysiske helse.*

Komplekse og langvarige endringer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet positivt. I motsetning påvirker det hovedsakelig negativt ved lavere opplevd arbeidssikkerhet og forutsigbarhet, dårligere sosialt klima, rollekonflikter og utydelige krav, samt lavere tillit til ledelsen.

På et individnivå er dette direkte relatert til psykiske helseplager som angst og depresjon, samt muskel og skjelettplager. Slike plager koster organisasjoner og samfunnet enorme summer hvert år, men den største skaden lider selvfølgelig individene som rammes av dette.

Godt planlagte endringsprosesser og forskingsbasert ledertrening bevisstgjør og istandsetter lederen til å minske den helseskadelige effekten som komplekse og stadig nye endringer har på medarbeiderne. Rettferdig ledelse, involverende og støttende ledelse som ser den ansatte, samt transformasjonsledelse som bygger engasjement igjennom endring er blant nøkkelegenskapene for ledere.

Dagens ledere trenger støtte og feedback når de står i kontinuerlige endringer som skjer i stadig raskere tempo. Endringsledelse er ikke en del av den gjennomsnittlige leders utdanning.

Vi kan bistå dere med endring og omstilling på følgende måte:

Ledere

  • Fasilitering av risikokartleggingsprosesser
  • Strategisk lederstøtte på virksomhetsnivå
  • Lederutvikling: Å lede i sunne endringsprosesser
  • Individuell lederstøtte underveis

Ansatte

  • Workshop for endringsforståelse, påvirkning og dialog
  • Puls i endring: kartlegging av arbeidsmiljø og engasjement før – under – etter
  • Individuell støtte underveis

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?