Psykisk førstehjelp og individoppfølging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Psykisk førstehjelp og individoppfølging

Dersom enkeltindivider i bedriften trenger oppfølging under/etter en krise, tilbyr vi blant annet psykisk førstehjelp, psykisk oppfølging og bistand med retur til jobb.

En psykisk krise foreligger når en hendelse, opplevelse, belastning eller påkjenning midlertidig har oversteget en medarbeiders totale mestringsevne og ført til psykisk ubalanse.

Det skilles mellom livskriser (psykisk ubalanse utløst av normal livshendelse) og traumatiske kriser (reaksjon utløst av plutselig, uventet, ofte overveldende eller truende, opplevelse eller hendelse).

De fleste mennesker tåler påkjenninger godt. Toleransen for påkjenninger er individuell og henger blant annet sammen med den enkeltes tidligere erfaringer, sårbarhetsfaktorer, beskyttelsesmekanismer, mestringsevner, nettverk og nettverksstøtte (Kilde: www.lvh.no).

Psykologisk førstehjelptilpasses den enkeltes behov og består ofte av: emosjonell og praktisk støtte, informasjon, og oppbacking av den kriserammedes egen mestring i situasjonen.

Avonova kan bistå akutt ved/etter krisen, men også med oppfølging av en medarbeider over tid, inkludert hennes retur til arbeidsplassen.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?