Etablering av rutiner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Etablering av rutiner

Hvis ulykken rammer din bedrift, vil en god kriseberedskapsplan kunne gi mulighet til å mestre situasjonen på en forberedt og god måte.

Våre fagpersoner (psykolog, lege og annet helsepersonell) hjelper deg med oppbygging og utvikling, eller revisjon, av intern kriseberedskapsplan for bedriften.

Dette inneholder en god kriseberedskapsplan: 

  • Den skal umiddelbart gi deg føringer på hvordan du skal håndtere ulike former for kriser på arbeidsplassen
  • Planen klargjør hvem som har ansvar for hva, hvordan løse oppgaven og hvordan følge opp situasjonen i etterkant
  • Den vil også synliggjøre behov for lederopplæring og samarbeidspartnere

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?