Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Beredskapsplan og krisehåndtering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Beredskapsplan og krisehåndtering

En god beredskapsplan er kritisk i en krise- eller ulykkessituasjon.

Alle bedrifter kan rammes av en krise. En krise kan enten oppstå akutt eller den kan utvikle seg over tid. En krise kan starte som en hendelse, for eksempel en ulykke, for senere å utvikle seg til en omdømmekrise, og kan potensielt påføre bedriften uopprettelig og varig skade. Det å ha avklarte roller, ansvarsforhold og rutiner i en krisehåndtering må ikke undervurderes.

Avonova kan hjelpe dere med:

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?