Bistand ved endring og omstilling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
omstilling

Bistand ved endring og omstilling

De fleste ansatte er misfornøyde med måten ledelsen håndterer endringer på, viser Norsk Jobbhelserapport. Få hjelp til å gjennomføre gode omstillingsprosesser som ivaretar arbeidsmiljøet og organisasjonens styrker.

 

Mange frustrerte ansatte

 

Tall fra Norsk Jobbhelserapport viser at 7 av ti norske arbeidstakere har opplevd omstilling på arbeidsplassen i året som gikk. Et flertall av disse mener at det har påvirket arbeidsmiljøet negativt.

Å ivareta arbeidsmiljøet under omstilling handler ikke om å motarbeide endringer, men om å gjennomføre dem på best mulig måte for bedriften og for de ansatte.

 

 

Men hvordan gjør vi det?

 

Organisasjonsendringer er ressurskrevende for bedriften i form av økonomi, innsats og energi og det å holde fokus på prosessen og ta hensyn til arbeidsmiljø og de ansatte kan være krevende.

Med hjelp fra erfarne organisasjonspsykologer kan dere få til en god prosess uten unødvendig belastning av arbeidsmiljøet.

Vi kan bidra med sikring av god planlegging og kommunikasjon, klargjøre alternativer og synliggjøre konsekvenser av endringer, og bistå både ledere som trenger en støttespiller, og ansatte som opplever endringene som problematiske.

Kritisk kompetanse kan fort gå med i dragsuget når det skjer endringer. En god risikokartlegging gjør det enklere å definere tiltak som reduserer usikkerhet blant ansatte, slik at dere øker sjansen for å beholde de dere trenger mest.

 

Audun B. Petersen – organisasjonspsykolog

Relevante linker

 

Norsk Jobbhelserapport
Jo færre oppgaver, desto mer misnøye (Dagens Næringsliv 3. oktober 2016)

Gode råd til ledere ved omstilling:

Vektlegg forutsigbarhet i det uforutsigbare

Vær tilgjengelig og til stede

Vær var på signaler i arbeidshverdagen

Ta tak i ryktespredning

Aksepter reaksjoner og uttrykk for frustrasjon

tankefull

Visste du at..?

Visste du at flertallet av endringsforsøk havarerer eller "underleverer"? En av årsakene er at endring rokker ved identiteten vår. Les mer i artikkelen Endringsuvilje: Hvordan dra skeptikerne inn i fremtiden.

Etter endring oG omstilling - hva nå?

7 av 10 norske arbeidstakere opplevde omstilling på arbeidsplassen i fjor. Bærer omstillingen forventede frukter?

En medarbeiderundersøkelse vil gi ledelsen en nyttig oversikt over nå-situasjonen, slik at dere vet hva omstillingen har gjort med arbeidsmiljøet og hva som bør gjøres for å møte nye mål og høyder. I tide.

Les mer om Avonova Census medarbeiderundersøkelse.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?