Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Bedriftshelsetjeneste Sogndal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftshelsetjeneste Sogndal

  • health Bedriftshelsetjeneste

Stamina Helse er ei offentleg godkjent og landsdekkjande bedriftshelseteneste med kontor i Sogndal. Stamina har ei stor kundemasse i Sogn og Fjordane, store og små verksemder innfor alle bransjar. Sogn og Fjordane fylkeskommune og 17 andre kommunar har mellom anna valt Stamina som leverandør av bedriftshelseteneste. Med vår kompetanse og fagleg breidde, vil vi vere ein samarbeidspartner for våre kundar. Vi gir råd og rettleiar innan heile helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Stamina leverer kurs og tenester innan livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og førebygging av sjukefråvær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelseteneste som gjev auka verdi for kundane våre kvar dag.

Åpningstider i dag

Åpent: *

BHT Førde og Sogndal

Adresse

Kontakt oss:

Hvordan kan vi hjelpe deg?

TA KONTAKT MED OSS FOR EN PRAT – SAMMEN KAN VI SKAPE OVERSKUDD I DIN BEDRIFT!

I Avonova er vi opptatt av å måle effekten av de HMS-tiltak vi hjelper deg og din bedrift med. 
Så vet vi hva som virker og skaper lønnsomhet og overskudd i bedriften.

Avonova er, med mer enn 40 bedriftshelsekontorer rundt om i landet, Norges største leverandør av bedriftshelsetjenester.
Med et bredt tjenestespekter – fra ulike typer helsekontroller til attester, program for å redusere sykefravær, fysisk aktivitet og andre tjenester innen livsstil, 
er vi en trygg og lokal partner på bedriftshelse – med masse erfaring og kompetanse.
Vi jobber alltid for at din produktivitet og lønnsomhet skal styrkes. Vi lykkes når du lykkes.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?