Bedriftshelsetjeneste Sogndal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftshelsetjeneste Sogndal

  • health Bedriftshelsetjeneste

Avonova er ei offentleg godkjent og landsdekkjande bedriftshelseteneste med kontor i Sogndal. Avonova har ei stor kundemasse i Sogn og Fjordane, store og små verksemder innfor alle bransjar. Sogn og Fjordane fylkeskommune og 17 andre kommunar har mellom anna valt Avonova som leverandør av bedriftshelseteneste. Med vår kompetanse og fagleg breidde, vil vi vere ein samarbeidspartner for våre kundar. Vi gir råd og rettleiar innan heile helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Avonova leverer kurs og tenester innan livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og førebygging av sjukefråvær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelseteneste som gjev auka verdi for kundane våre kvar dag.

Åpningstider i dag

Åpent: *

Adresse

Kontakt oss:

Hvordan kan vi hjelpe deg?

TA KONTAKT MED OSS FOR EN PRAT – SAMMEN KAN VI SKAPE OVERSKUDD I DIN BEDRIFT!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?