11 råd til deg som sliter psykisk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
1220x500-psykisk_ohalsa_personal

11 råd til deg som sliter psykisk

Vi går alle gjennom perioder hvor vi kan ha det dårlig og oppleve ulike psykiske helseplager. Styrken og mengden av disse plagene kan få konsekvenser både privat og på jobb. I denne artikkelen forteller vi deg hva du kan gjøre hvis du føler deg psykisk dårlig og hva du kan gjøre for å styrke den psykiske helsen.

At man sliter psykisk, kan skyldes flere ting. Det kan være forhold i familie- eller jobbsituasjonen, tap av en man var glad i, eller at man selv har blitt rammet av sykdom. Kanskje skyldes det økonomiske problemer eller at man står i krevende konflikter og ensomhet. Ofte er det summen av alt det vi til enhver tid står i som påvirker hvordan vi har det. Dette kan føre til psykiske plager som bekymring, grubling, søvnvansker, stress og anspenthet til panikkanfall eller depresjon. Paradokset er at det er når vi som mest trenger å ta grep for å hjelpe oss selv eller motta hjelp at det kan være som vanskeligst å gjøre det.

Psykiske plager påvirker arbeidssituasjonen

Psykiske plager påvirker ikke bare den enkelte privat, men det kan også påvirke arbeidssituasjonen. Konsekvenser kan være at man i større grad trekker seg unna kollegaer og felles møteplasser og aktiviteter som for eksempel lunsjen hvor man ofte skaper samhold og knytter bånd. Andre ting kan dreie seg om utførelsen av arbeidsoppgaver. For eksempel at det er vanskeligere å sluttføre, planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver fordi de psykiske plagene påvirker konsentrasjon, oppmerksomhet og evnen til å sluttføre. Videre at plagene påvirker humøret man møter arbeidskollegaene sine med, for eksempel at man blir lettere irritert eller trekker seg mer unna andre som igjen påvirker teamarbeid og samarbeid med kollegaer.

Snakk med sjefen din

Hvis du føler deg dårlig og føler at det påvirker arbeidet ditt eller forholdene på arbeidsplassen din, snakk med sjefen din. Avhengig av hvilken relasjon du og sjefen din har, kan det for noen føles enklere å snakke med noen på HR eller i den øvrige ledelsen. I vurderingen av hvorvidt du bør snakke med leder eller ikke spør deg selv: Hva er konsekvensene hvis jeg ikke sier noe til leder? Det kan også være en god øvelse og på forhånd ha tenkt litt over hva du ønsker å formidle til leder. På denne måten øker du også din egen opplevelse av kontroll i situasjonen.

Ved behov kan lederen din hjelpe deg med å komme i kontakt med bedriftshelsetjenesten, som blant annet kan bistå med psykologisk hjelp på individnivå. Bedriftshelsetjenesten kan også kartlegge og sette inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i hele organisasjonen om det er der skoen trykker.

 Les også: 8 varselsignaler på at dine ansatte har psykiske helseplager - og hvordan du som leder kan bistå

Hva kan du gjøre om du føler deg psykisk dårlig?

Hvordan psykiske plager kommer til uttrykk er selvfølgelig veldig individuelt. Årsakene til psykiske plager er også individuelt forskjellige selv om det finnes noen risikofaktorer. Her har vi samlet noen generelle tips som av erfaring kan være nyttige i perioder:

1. Hvis du føler at «Det er alltid jeg som opplever kjipe ting», så husk at alle har ting de strir med.

2. Hvis du er bekymret for ting som har skjedd eller du tror vil skje: Bruk tid på det du faktisk kan påvirke. Spør deg selv hvilke problemer i hverdagen du faktisk kan påvirke, og gjør det du kan for å endre disse. Husk også at det ikke er sikkert dine bekymringer for fremtiden vil slå til.

3. Hvis alt føles tomt og mørkt: Finn tre ting hver dag som du er takknemlig for. Skriv ned disse og bygg deg opp en base av ting som faktisk er positivt.

4. Hvis du føler deg isolert: Oppsøk personer du trives med og er trygg på, enten det er venner, familie eller kolleger. Mange trekker seg tilbake når ting er vanskelig, men ofte bør vi gjøre det motsatte. Har du noen hobbyer du trives med kan du finne glede med likesinnede i organisasjoner og foreninger.

5. Hvis du føler at du er for mye hjemme: Hold deg aktiv.  Fysisk aktivitet rydder hjernen og reduserer stresshormoner. Men husk at du må slappe av før du legger deg.

6. Hvis du føler deg bitter over situasjonen din: Lær deg å "gi slipp". Tidsperspektiv og håp er viktig. Ting blir vanligvis bedre med tiden.

I øyeblikk når det føles mørkt, prøv å sette søkelyset på de fem punktene under. Det kan gjøre det lettere å stå i situasjonen og ruste deg bedre mot fremtidige vanskeligheter. Bruk tid på:

7. Det som gir deg energi

8. Det du mestrer

9. Det som er viktig

10. Det du gjør bra nok

11. Hvilke erfaringer du kan ta med deg og lære av til siden

 

Vi ønsker deg alt godt og vet at det ikke alltid er enkelt å ta til seg slike råd slik at man får det bedre. Vårt viktigste råd er dog å søke støtte i andre om du er så heldig å ha noen rundt deg du opplever det er godt å snakke med. I tillegg vil det alltid være slik at noen ganger er det nødvendig å søke profesjonell hjelp. Om du ikke vet hvor du skal henvende deg skal fastlegen ha god oversikt over mulige hjelpetilbud.

Er du som leder interessert i å vite hvordan vi i bedriftshelsetjenesten kan tilrettelegge for gode, psykososiale arbeidsmiljøer eller hjelpe dine enkeltansatte som sliter? Ta kontakt med oss i skjemaet under, så svarer vi deg raskt.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som hvert år holdes 10. oktober over hele verden. Målet er å øke bevisstheten rundt psykiske helseplager, mobilisere støtte til alle de som sliter, og gjøre det mer akseptert å snakke om temaet.

Tall fra Folkehelseinstiuttet viser at omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet.

Dagen ble første gang markert i 1992 og får stadig større oppmerksomhet både i Norge og resten av verden.

I 2020 er temaet for verdensdagen "Spør mer".

Les mer på verdensdagen.no.

Kontakt oss

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?