Hvorfor trenger vi rutiner og systemer for å melde inn avvik, feil og mangler på arbeidsplassen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvorfor trenger vi rutiner og systemer for å melde inn avvik, feil og mangler på arbeidsplassen?

I Norsk Jobbhelserapport 2017 oppgir kun 40% av de spurte at de opplever at egen arbeidsplass har systemer og rutiner for å fange opp avvik, feil og mangler. Spiller det noen rolle?

Hva betyr det egentlig når vi ikke kjenner til eller ikke har systemer og rutiner for å melde fra om ting som ikke funker på arbeidsplassen?

På en del arbeidsplasser kan det bety skader og ulykker, for eksempel forårsaket av gammelt eller defekt utstyr som burde vært kontrollert, reparert eller byttet ut. I noen tilfeller kan skader og ulykker være store og alvorlige, med konsekvenser både for virksomheten, den ansatte og arbeidsmiljøet. Når feilen ikke er meldt inn kan det videre bety at den ansatte som skader seg ikke får godkjent søknad om yrkesskade, og på grunn av det ikke får den rettmessige økonomiske støtten han/hun skulle hatt.

På denne, og alle andre arbeidsplasser, betyr mangelen at det daglig er medarbeidere som står i en konflikt med kolleger eller leder, uten å vite hvor han eller hun kan henvende seg. At medarbeidere går i et belastende psykososialt arbeidsmiljø som kan føre til sykefravær, lav produktivitet eller avslutning av arbeidsforholdet. 

Ved å ha rutiner og systemer for å varsle om avvik, feil og mangler i det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, som kommuniseres tydelig og godt til alle medarbeidere, legges til rette for at medarbeiderne kan ha fokus på det de skal ha fokus på når de er på jobb, at de kan levere, mestre og bidra til det beste for arbeidsplassen, arbeidsmiljøet og seg selv.

Enkel huskeliste for et «varslings-positivt» arbeidsmiljø:

  1. Ha system og/eller rutiner på plass
  2. Kommuniser jevnlig ut om systemene og rutinene; hvor de er, hvordan de fungerer og hvorfor vi har dem
  3. Oppfordre til et «varslings-positivt» arbeidsmiljø hvor medarbeiderne bidrar til utvikling og lønnsomhet ved å varsle

Les mer om vårt digitale avvikssystem her.

Gjennom vårt kartleggingsverktøy Avonova Barometeret, som stiller både ledere og ansatte de samme spørsmålene knyttet til systematisk HMS-arbeid, arbeidsmiljø, Helse & livsstil og sykefravær, vet vi at det vel så ofte er et implementerings- og kommunikasjonsproblem som at systemer og rutiner mangler. I overtall svarer ledere at de har systemer og rutiner mens de ansatte svarer at de ikke har det. Og kanskje peker det på det aller mest utfordrende; at HMS-arbeid, rutiner og systemer må integreres i den daglige driften for at de skal ha en effekt.

Vi ser at et tett samarbeid mellom kunde og oss i bedriftshelsetjenesten, med utgangspunkt i deres arbeidsplass, arbeidsmiljø og arbeidsforhold, er det som skal til for at deres systematiske HMS-arbeid får en naturlig plass i driften av virksomheten deres, og dermed faktisk har en effekt.

Norsk Jobbhelserapport

Jobbhelseundersøkelsen omfatter 2500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer. Det er Norstat som har stilt spørsmål knyttet til arbeidsliv, helse og livsstil på vegne av Avonova. 

Les Norsk Jobbhelserapport 2017

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan vi hjelpe dere med?

Vi tar utgangspunkt i deres behov, utfordringer og mål innenfor HMS og bedriftshelsetjeneste og finner de riktige løsningene for akkurat dere. 

Legg igjen dine kontaktopplysninger, så kontakter vi deg så snart som mulig. Du kan også sende oss en e-post dersom du foretrekker det, eller ring oss på 400 01 709.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?