Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Etablere HMS rutiner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Etablere HMS rutiner

Det aller viktigste av alt arbeid med helse, miljø og sikkerhet er at det grunnleggende er på plass; systemet som sørger for at de riktige rutinene er på plass og følges.

Se på det som grunnmuren i huset ditt – det er liten vits i å bygge nytt tak dersom huset synker, tar inn vann og råtner. På samme måte er det lite gunstig å jobbe med sykefravær eller arbeidsmiljø om ikke systemer og rutiner for sikkerhet og oppfølging er på plass.

Sintef ga tidlig i 2016 ut en rapport som viser at samfunnet og næringslivet årlig betaler over åtte milliarder kroner for arbeidsrelatert sykefravær.

Arbeidsmiljøtilsynet fulgte opp med å si at mye av dette sykefraværet kunne vært unngått med bedre HMS-arbeid, som for en relativt sett veldig liten penge kan redusere antallet ulykker og skader og sykdom fra eksponeringer osv dramatisk.

Hvorfor systematisk HMS-arbeid?

Med bedre rutiner og kontroll kan bedriften spare mye.

Les mer.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?