Etablere HMS rutiner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Etablere HMS rutiner

Det aller viktigste av alt arbeid med helse, miljø og sikkerhet er at det grunnleggende er på plass; systemet som sørger for at de riktige rutinene er på plass og følges.

Se på det som grunnmuren i huset ditt – det er liten vits i å bygge nytt tak dersom huset synker, tar inn vann og råtner. På samme måte er det lite gunstig å jobbe med sykefravær eller arbeidsmiljø om ikke systemer og rutiner for sikkerhet og oppfølging er på plass.

Sintef ga tidlig i 2016 ut en rapport som viser at samfunnet og næringslivet årlig betaler over åtte milliarder kroner for arbeidsrelatert sykefravær.

Arbeidsmiljøtilsynet fulgte opp med å si at mye av dette sykefraværet kunne vært unngått med bedre HMS-arbeid, som for en relativt sett veldig liten penge kan redusere antallet ulykker og skader og sykdom fra eksponeringer osv dramatisk.

Hvorfor systematisk HMS-arbeid?

Med bedre rutiner og kontroll kan bedriften spare mye.

Les mer.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?