Endring i reglene for sjømannsattester

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Endring i reglene for sjømannsattester

Jobber du eller har du ansatte som arbeider om bord på norske skip og flyttbare innretninger? Da er de ifølge §1 i helseforskriften med stor sannsynlighet pliktig til å ha en sjømannsattest for å jobbe. I 2024 endres reglene og da må enda flere ha en sjømannsattest.

 

 

Hva er en sjømannsattest?


En sjømannsattest er en obligatorisk helsetest for mange av dem som jobber på norske skip og flyttbare innretninger. Målet er å sikre at de som jobber på skipet har god nok helse, og at de ikke utgjør en fare for sin egen helse, andres helse, eller selve driften på innretningen.

Helsesjekken som kan gi en gyldig sjømannsattest innebærer:

  • Egenerklæring (helseskjema som kandidaten selv besvarer om personalia, kjente lidelser, medisiner og behandling)
  • Helseundersøkelse (utført av lege. Det sjekkes at den ansatte er i god nok helse til å jobbe om bord gjennom tester av syn/fargesyn, hørsel, førlighet, lungefunksjon og liknende. I tillegg vurderes den ansattes medisinbruk.)
  • Helseerklæring (helseattest som gis til kandidaten. Legen sender en helse- eller udyktighetserlæring via Altinn til Sjøfartsdirektoratet)

 

Vilkår for godkjent sjømannsattest


For at sjømannsattesten skal være gyldig må helsetesten gjennomføres av en godkjent sjømannslege. Dette er leger med «videreutdanning» innen maritim medisin. Du kan altså ikke få en godkjent sjømannsattest hos en vanlig allmennlege.

En sjømannstest er gyldig i 2 år, med unntak av for personer under 18 år hvor testen er gyldig i 1 år. Du må altså huske å sende dine ansatte for å ta denne helsesjekken jevnlig.

Det er rederiet eller arbeidsgiveren som er ansvarlige for å betale for helseundersøkelsen.

 

Hva får dere hvis dere bruker Avonova?Kart over lokasjoner hvor Avonova har sjømannsleger


I Avonova har vi kontorer og 35 sertifiserte sjømannsleger spredt over hele landet. Sånn kan vi hjelpe deg der du er.

I tillegg får dere:

  • Kvalitetssikrede attester
  • Enhetlige attester gjennom landets ledende og landsdekkende bedriftshelsetjeneste
  • Avtalepriser

 

Har du ansatte som må sjømannsverifiseres, eller har spørsmål rundt de nye regelendringene? 

Les mer og bestill

 

Ønsker du å bli kontaktet for en uforpliktet prat? Fyll ut skjemaet på denne siden. 

Foretrekker du å ringe selv eller sende e-post? 

Da kan du ta direkte kontakt med en av våre selgere: 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?