Til hovedinnhold
Forebygg stress og utbrenthet

Forebygg stress og utbrenthet

Med kunnskap om de vanligste årsakene til stress og utbrenthet og hvordan man håndterer dem, kan dere jobbe systematisk og forebyggende.

Person i fritidsklær går tur i åpen landskap, og krysser en bekk over en enkel trebro.

Hopp til innhold

Hvordan takle stress på jobb?

Vi tenker gjerne på stress som noe negativt, men stress er egentlig en livreddende mekanisme som hjelper oss når det er fare på ferde. Stresshormoner gir oss mer energi til å kjempe. På arbeidsplassen gir dette seg utslag i at oppmerksomheten vår aktiveres og vi blir mer våkne. Stress kan derfor få oss til å yte mer i møte med utfordringer.

En stressfri hverdag er altså ikke nødvendigvis et mål. Men hvis du føler at du ikke mestrer arbeidsoppgavene, at du har påtatt deg for mye, eller at kravene på jobb ikke er forenlige med hjemmelivet, blir stresset belastende.

Selv om stress er individuelt og alle har ulik terskel for hva de tåler, har vi samlet noen gode tips til hvordan du best kan håndtere stress.

Hva er de største stressfaktorene i arbeidslivet?

Sammen med Norstat har vi tatt tempen på den norske jobbhelsa og stilt 2500 arbeidstakere spørsmål om jobb og helse. Vi har funnet ut at de største stressfaktorene i arbeidslivet er tidspress, ressursknapphet, utydelig ledelse, effektivitetskrav, nedbemanning og endringer på arbeidsplassen.

Vil redusert arbeidsmengde føre til mindre tidspress?

Tidspress er noe av det flest arbeidstakere synes er utfordrende i arbeidshverdagen. Men løsningen er ikke nødvendigvis å redusere arbeidsmengden. Det er nemlig først når arbeidsmengden gjør at du ikke ser det positive i oppgavene, at tidspresset blir en negativ belastning.

Hvorfor er restitusjon viktig?

Restitusjon betyr normalisering eller helbredelse. Det er viktig å restituere seg etter en arbeidsdag – bli frisk og uthvilt igjen etter dagens påkjenninger.

Mangel på restitusjon fører til angst og stress. Hjernen kan rett og slett bli utmattet. Hvis du ikke gjør noe med dette i tide, fører det til tretthet, og på sikt til utmattelssyndrom eller utbrenthet. Derfra er veien tilbake til jobb lang og trøblete.

God restitusjon er avhengig av god ledelse. Sjefen har et stort ansvar for å legge til rette for at den ansatte skal få mulighet til å hente seg inn.

Hvorfor er ferie viktig?

Mangel på restitusjon og ferie kan i ytterste konsekvens føre til tidlig død. Det viser en finsk studie som har fulgt en gruppe menn i 40 år. Men hele 28 prosent klarer ikke å koble ut jobbtankene når de har ferie.

Arbeidsgivere bør derfor jobbe systematisk med å skape en bærekraftig arbeidsplass der medarbeiderne kan ha balanse i livet. Legg til rette for ferie og restitusjon slik at «jobbmuskelen» ikke blir overbelastet, men kan vokse.

Hva er de vanligste symptomene på utbrenthet?

Utbrenthet kommer som oftest av at du har opplevd stress på jobb i en lang periode – gjerne over flere år – uten at det har blitt tatt godt nok tak i.De klassiske symptomene på utbrenthet er følelsesmessig utmattelse, følelsesmessig distansering (depersonalisering) og redusert arbeidskapasitet. Du er rett og slett fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt.

Ifølge nhi.no er andre psykiske og fysiske symptomer på utbrenthet:

  • hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet

  • forandret søvnmønster – du sover mer eller mindre enn før

  • endret appetitt

  • problemer med mage/tarm

  • nedsatt immunforsvar

  • fremmedgjøring av jobbaktiviteter

  • tretthet og slitenhet både på jobb og i fritiden

  • tap av arbeidsglede

De fleste behandler utbrenthet med hvile, psykologbehandling og tilpasset fysisk aktivitet. Det er også viktig å forstå hvorfor du er utbrent og gjøre nødvendige endringer i livsstil eller handlingsmønstre. Mange bruker flere måneder, og til og med år, på å bli helt friske.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
1. september 2022
Sist oppdatert
7. november 2023

Les mer