Dette må virksomheten vurdere før de går over til en hybridarbeidsplass

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Dette må virksomheten vurdere før de går over til en hybridarbeidsplass

I en ny undersøkelse fra OsloMet kom det frem at 49% av deltakerne ønsket muligheten til å ha hjemmekontor to eller flere dager i uken etter pandemien. Nå som pandemien går mot en slutt ser vi flere arbeidsplasser som forbereder seg en ny arbeidshverdag, og mange setter seilene mot en hybridarbeidsplass.

Person som jobber på hybridkontor ute

Dette er jo ikke overraskende. For etter at vi har tilpasset oss det som plutselig ble en ny normal, er det naturlig å gjerne ville beholde noen av fordelene som denne nye arbeidshverdagen har gitt oss. Hybridarbeidsplassen lar ansatte veksle mellom fjernarbeid og kontorarbeid, noe som gjør at vi kan spare på reisevei, få mer fleksibilitet og mer arbeidsro om man kan sitte uforstyrret.

Men vi må ikke glemme at det også er mange utfordringer som kan komme med hybridarbeidsplassen. Virksomhetene må nå skape en arbeidsplass som er tilpasset fremtiden og forventninger fra ansatte, men som også ivaretar godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrutiner så alle kan utføre jobben sin effektivt. Vi har tatt en prat med vår organisasjonspsykolog Kristin Dille, som har gitt sine fem tips til hva virksomheter må vurdere før de begynner å sette opp en ny policy for den nye organiseringen av arbeidet.

 

Organisasjonspsykologens fem tips til hva virksomheten må vurdere før de lager ny policy for hybridarbeidsplassen:

 

Begynn med å se det store bildet.

Det første spørsmålet virksomheter må svare på er «hvilke rammer ønsker vi å sette for at ny policy skal bygge opp under organisasjonens mål?». Virksomhetene har nå en gylden anledning til å gjøre en vurdering av om organiseringen kan optimaliseres for å nå virksomhetens framtidige mål. Ønskes mindre silo og mer samarbeid, har man nå muligheten til å organisere nye møtepunkter på tvers av avdelinger. Ønsker man å tiltrekke seg arbeidstakere som bor andre steder, er tiden inne for å tenke hvordan det må tas inn i planleggingen for den nye policyen.

- Virksomheter har nå en mulighet til å virkelig bygge opp den kulturen de ønsker å ha på sin arbeidsplass. Men det første steget må være å se på det helhetlige bildet av virksomheten. Forklarer Kristin.

Inkluder de ansatte.

Kristin påpeker at det er viktig å anerkjenne og berømme de ansatte, som har i løpet av det siste 1,5 året hatt en bratt læringskurve og tilpasset seg nye arbeidsrutiner. Det er viktig at ledelsen nå lytter til denne lærdommen. Inkluder AMU og tillitsvalgte i samtalene om hybridarbeidsplassen, så de ansatte  sine perspektiver blir inkludert i samtalen om hvordan den fremtidige arbeidsplassen skal se ut. Her vil det også være viktig å få fram endrete behov knyttet til arbeidsplass og utstyr gitt endringer i arbeidsform. Bruk av et kartleggingsverktøy bistår i å få oversikt over erfaringer og behov hos ledere og ansatte, som bidrar til en strukturert oversikt for et bredere beslutningsgrunnlag.

Les mer Avonovas post-korona kartlegging tjeneste her.

Ikke glem å ta en risikovurdering.

En risikovurdering hjelper virksomheter med å forutse mulige ulemper med hybridarbeidsplassen. Dette hjelper virksomheten med å skille mellom hvilke endringer som vil bidra til å nå organisasjonens mål, og hvilke endringer som bør unngås fordi de har for mange mulige negative konsekvenser. Dette er nødvendig for å sikre at det ikke kommer noen uforutsette konsekvenser av den nye hybridarbeidsplassen. 

-Hvordan beholder vi teamfølelsen og tilhørighet til virksomheten? Når alle var borte var det selvfølge for alle å bruke nye digitale verktøy, men hvordan holder vi denne form for kommunikasjon når noen er på kontoret og andre ikke. Dette er et eksempel på en mulig risiko som vurderes. Sier Kristin. 

Ha en tydelig kommunikasjonsstrategi.

Endring kan være vanskelig for oss alle, og mange ønsker klarhet i hva deres nye arbeidspolicy blir etter pandemien. Virksomheter er også avhengig at de ansatte er med på endringen organisasjonen skal gjennom. Derfor er det viktig å ha en klar kommunikasjonsstrategi som skaper trygghet og forutsigbarhet for medarbeiderne.

-Begynn allerede nå med å åpne opp samtalen. Skap tillit og trygghet med å etterspørre ledere og ansattes erfaring fra den siste perioden og informere om hvordan erfaringene vil bli brukt.  Foreslår Kristin.

Jevnlige evalueringer.

For virksomheter som utvikler en ny policy om hybridarbeidsplass nå, er det viktig å huske at denne policyen ikke vil være evigvarende. Kristin forklarer at ny organisering må tas i bruk og testes. Så må det bli tatt en ny vurdering om hvordan denne arbeidsstrukturen fungerer for de ansatte, men også for bunnlinja til virksomheten. Her kan det være smart å jevnlig bruke kartleggingsverktøy for å for å følge med på hvordan det nye hybridkontoret fungerer for de ansatte, og gjøre nødvendige justeringer.

 

God planlegging av en overgang til hybridarbeidsplass er nødvendig for at den nye arbeidsstrukturen blir en suksess.  Om din virksomhet ønsker bistand i denne prosessen kan dere se vår kartleggingstjeneste her.

Ta en prat med oss

Vil du høre mer om vår post-korona kartleggingstjeneste? Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt for en prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?