Derfor er bedriftshelsetjenesten verdt kostnaden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Derfor er bedriftshelsetjenesten verdt kostnaden

Å jobbe i et trygt og godt arbeidsmiljø reduserer ikke bare sykefraværet. Det er også helsefremmende. Når vi har en arbeidsplass med sikre rammer, klare krav og tilstrekkelige ressurser øker også trivsel, helse og produktivitet blant ansatte. Får du til dette, kan virksomheten både spare penger og øke bunnlinja i lengden.

Bedriftshelsetjenester er ofte assosiert med lovpålagte tjenester, men et samarbeid med en bedriftshelsetjeneste handler om mer enn å møte en standard satt av lovverket. Det handler om å skape vekst, produktivitet og resultater for virksomheten gjennom å ha medarbeidere som er motiverte og har fysisk og psykisk trygghet på arbeidsplassen.

Glade ansatte jobber

Vi i Avonova er drevet av ønsket om å skape et bærekraftig arbeidsliv. Forebygging er hovedformålet med bedriftshelsetjenesten, og vårt mål er å forebygge dårlig arbeidsmiljø og sykefravær ved å finne årsakene til helse- og sikkerhetsutfordringer. Ved å jobbe både individuelt og organisatorisk bidrar vi til å løse utfordringer på arbeidsplassen. Slik får virksomheten friske ansatte som bidrar til at virksomheten når sine mål og spare kostnader knyttet til høyt sykefravær.

 

Økt kunnskap forbedrer resultatene

En viktig del av vår jobb er å bygge kompetanse blant ledere og ansatte om HMS og arbeidsmiljøarbeid. For å gjøre gode vurderinger og iverksette de riktige tiltakene, må arbeidsgiver ha tilstrekkelig kunnskap om sammenhengene mellom ledelse, organisering av hverdagsarbeid, helse og produktivitet. Vi tilbyr denne kompetansen både gjennom kurs og gjennom råd og praktisk hjelp til arbeidet.

Gjennom våre kurs kan både ledere og medarbeidere få den kunnskapen de trenger for å forbedre både sin egen og medarbeideres arbeidshverdag. Vi har fageksperter innen alt fra HMS, til konflikthåndtering og ergonomi, og kursene tilbys både digitalt og som klasseromskurs. Se full liste over våre kurs her.

 

Psykososial trygghet på arbeidsplassen

Å ha psykososial trygghet på arbeidsplassen er grunnleggende for en bærekraftig arbeidsplass. Dette handler kort oppsummert om hvordan de ansatte har det på jobben. Med et godt psykososialt arbeidsmiljø håndterer vi rett og slett arbeidshverdagen bedre, blir mindre påvirket av jobbstress og er mer produktive i arbeidet vårt.

Tegn på at bedriften har et psykososialt arbeidsmiljø som bør forberedes kan blant annet være høyt sykefravær, lav produktivitet blant medarbeidere og flere konflikter på arbeidsplassen.

Avonova Census er vår ekspertavdeling på arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling, og eier av MTM, som er vår medarbeiderundersøkelse. Census tilbyr tjenester innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø over hele landet. Census kartlegger og risikovurderer arbeidsmiljøet, bistår ved endring og omstilling, og hjelper til ved konflikt og andre arbeidsmiljøutfordringer. Da kan også bidra i lederutvikling og lederstøtte ved behov. Her kan du lese mer om Avonova Census sine tjenester.

 

Invester i dine ansatte med bedriftshelsetjenesten

Vi anser dine ansatte som virksomhetens største ressurs for å lykkes. Nettopp derfor mener vi at ved å investere i et samarbeid med en bedriftshelsetjeneste så tjener virksomheten på dette i det lange løp.

Det er viktig å huske at bedriftshelsetjenesten også er en støtte for lederne slik at det er arbeidsglede i alle ledd. Mange ledere har et stort press på seg. De skal tilrettelegge for medarbeidere, men samtidig sette struktur og rammer for dem. En leder kan ikke være fagekspert i alt, men med oss har de tilgang til fageksperter i alt fra ergonomi til psykisk helse. Så kan lederne også få noen å støtte seg til for å finne måter å bistå ansatte, uansett hva de ansatte sliter med.

Vårt fokus er alltid på at et godt og trygt arbeidsmiljø bidrar vesentlig til engasjement, arbeidsglede og god helse. Så gjennom å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste utover det lovpålagte vil virksomheten lettere nå sine mål. For det merkes på motivasjon, produktivitet og bunnlinja når de ansatte blir tatt vare på og har de verktøyene de trenger for å lykkes med arbeidsoppgavene sine.

 

Les om våre BHT-tjenester her!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?