1.200 færre arbeids|ledige i januar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

1.200 færre arbeids­ledige i januar

Derimot er det en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.100 personer, viser ferske tall fra Nav.

I januar hadde 23 900 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 12 prosent flere enn i januar 2016.

Økningen har stort sett vært på Vestlandet og særlig i Rogaland. Samtidig er det blitt færre nye ledige.

Det er 12 prosent færre av de helt ledige som har vært arbeidssøkere i under ett halvt år sammenlignet med i fjor.

Ledigheten falt i januar. Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014. Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år.

-Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

88.200 arbeidsledige

I januar var det registrert 88 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5 000 sammenlignet med januar i fjor.

Arbeidsledigheten er nå på 3,2 prosent, ned fra 3,4 prosent i januar i fjor. 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 108 500 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten).

Det er 800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken som er det samme som i fjor.

Nedgang i byggebransjen

Innen yrkesgruppen bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten falt med 17 prosent siden januar i fjor, noe som betyr at det er 2.200 færre helt ledige enn for ett år siden i denne yrkesgruppen.

Ledere og ingeniør- og ikt-fag har hatt størst økning i arbeidsledigheten, med henholdsvis 10 og 8 prosent sammenlignet med januar i fjor.

I januar var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid og bygg og anlegg, med 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og for akademikere, med en ledighet på henholdsvis 0,7 og 1,2 prosent av arbeidsstyrken.

Økt mest i Nord

Arbeidsledigheten økte mest i Finnmark i januar, justert for normale sesongvariasjoner. Sogn og Fjordane og Hordaland var fylkene med størst prosentvis nedgang i antallet ledige i januar.

Sammenlignet med januar i fjor er det Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag som har hatt størst nedgang i ledigheten, med henholdsvis 24 og 19 prosent.

Kun fire fylker har flere ledige enn for ett år siden. Vestfold og Møre og Romsdal har den største økningen med 8 prosent flere helt ledige, deretter følger Hordaland med 7 prosent økning.

Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2,0 prosent.

I Rogaland, som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene, har ledigheten vært stabil de siste månedene. Arbeidsledigheten utgjør i Rogaland 4,9 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,9 prosent.

Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar. Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter.

Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra Dagens Perspektiv.
(For å lese hele artikkelen må du logge inn hos Dagens Perspektiv) 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?