Systematisk HMS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Systematisk HMS

Selv den minste bedrift har godt av noen enkle rutiner og beskrivelser av hvordan ting gjøres ved sykefravær. Både ansatte og leder får forutsigbarhet og støtte når en situasjon oppstår, dersom rutiner ligger der.

Rutiner og policier for sykefraværsoppfølging – sånn gjør vi det hos oss!

 

Ettersom vi har et lovverk for oppfølging av sykefravær bør dette reflekteres i deres interne rutiner, slik at disse blir nyttige både for leder og ansatt i en sykefraværssituasjon. Gjør det enkelt og med utgangspunkt i deres virksomhet slik at rutinene jobber med dere og ikke oppleves tunge eller rigide og dermed ikke følges. Involvér både ledere og ansatte i utarbeidelsen.

Det er lurt å ha med seg at rutiner kan og bør oppdateres når man opplever at de ikke strekker til eller er hensiktsmessige i praksis. I mange tilfeller blir rutinene virkelig gode når de «lever», dvs at de oppdateres og utbedres fortløpende i tråd med utviklinger i bedriften, eller opplevde mangler.

 

 

Den viktige risikovurderingen

 

Risikovurdering er bærebjelken i et systematisk HMS-arbeid. Hver enkelt arbeidsplass skal kjenne sine risikoer for hva de ansatte kan bli syke eller skadet av på jobb.

Dessverre henger ikke gjennomføring av risikovurderinger sammen med årsakene til sykefravær og vi gjør det på den måten vanskelig for oss selv å jobbe forebyggende. Fortsatt gjør vi typisk risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet vårt, av bruk av maskiner og arbeid på byggeplasser og i andre utsatte arbeidsmiljøer. Det er bra og dette arbeidet har bidratt sterkt til å redusere ulykker og skader. Men når vi vet at lettere psykiske plager og muskel- og skjelettplager er det vi sykemelder oss mest av i dag, hvor er da risikovurderingene av disse områdene?

 

 

Kjenner du risikoene i egen virksomhet?

 

Ledere må kjenne til utfordringer og mulige risikoer i det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet og i livet til de ansatte for å kunne forebygge og redusere sykefravær.

Vet du hvilke risikoer for uhelse og sykefravær som ligger i økonomiavdelingen deres? Blant selgerne? På lageret? Hver avdeling eller enhet har sine utfordringer og muligheter med utgangspunkt i deres arbeidsoppgaver, arbeidsforhold og mennesker.

  • Kjenner du til din stjerneselgers utfordringer i privatlivet, til hennes utagerende tenåring og skrantende ekteskap?
  • Til at tungtransportsjåføren din sover mindre enn 5 timer hver natt og har smerter i nakke og rygg?
  • Til den nyutdannede juristen din som sitter alene på sitt fag, er usikker på egen kompetanse, livredd for å gjøre feil og sover dårlig 4 av 5 netter? 

 

Risikovurderingshjelp? Klikk her

istock-869651664-1

Handlingsplan, sa du?

En god handlingsplan kan gi deg mer enn du tror. Ikke bare får du kontroll på HMS-arbeidet, du kan også risikere å gjøre de ansatte mer arbeidsglade.

Men hva inneholder en god handlingsplan, hvordan bør du bruke den og ikke minst, hva bør du unngå?

Vi gir deg tipsene i denne artikkelen.>>>

positive

ikke glem det positive!

Mange vil ha medarbeiderundersøkelser for å fange opp problemer og konflikter. Men like viktige er det å kartlegge organisasjonens ressurser og vekstmuligheter. En god medarbeiderundersøkelse skal gjøre begge deler.

Les mer i artikkelen "Medarbeiderundersøkelser- Ikke glem det positive."

Risikovurderinger kan og bør gjøres enkelt

Snakk med de ansatte, hør hva de mener er risikoer i eget arbeidsmiljø.

Bruk medarbeidersamtalen til å ta pulsen på livet deres - ikke bare på jobb.

Risikovurderingshjelp? Klikk her

daarlig soevn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Dårlig søvn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Over halvparten av oss føler vi ikke har et godt nok søvnmønster. Dette får store konsekvenser for norske arbeidsplasser. "Klokt lederskap inkluderer søvn i det systematiske arbeidet," sier søvn- og sykefraværsekspert Lena Drange Nesland.

Konflikt kan være like farlig som fysisk risiko

Konflikt kan være like farlig som fysisk risiko

Mange er flinke til å forebygge fysisk risiko, men glemmer å risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny undersøkelse blant ledere.

Endring -vi bommer på de menneskelige faktorene

Endring - vi bommer på de menneskelige faktorene

Over halvparten bommer på hvordan de menneskelige faktorene vil påvirke endringsprosessen – mellomlederne sitter ofte med nøkkelen.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?