Enkeltindividet i et 24-timers perspektiv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Enkeltindividet i et 24-timers perspektiv

En helhetlig tilnærming til å løse den enkelte ansattes helseutfordringer er en forutsetning for å finne løsninger som gir varig effekt for enkeltmennesker, og løsninger som bidrar til robuste og sunne arbeidsmiljøer.

Med stadig mer sammensatte årsaker til sykefravær og et arbeidsliv som trenger hver enkelt sin nøkkelkompetanse i større grad enn før, har moderne arbeidsgivere behov for og interesse av å få hver enkelt ansatt sterkt og godt tilbake i jobb fra fravær, eller for å forebygge fravær hos den enkelte.

Når vi kartlegger enkeltansatte i et 24-timers perspektiv får vi innsikt i hvor belastningene ligger og kan gjøre endringer som har effekt på den ansattes helse, arbeidsevne og livskvalitet.

Gjennom individuelle kartleggingssamtaler setter vi arbeid, privatliv og søvn i sammenheng, slik at skreddersydde og målrettede tiltak kan iverksettes. Den individuelle tilnærmingen fører ofte til økt bevissthet hos arbeidstaker om ansvar for selv å bidra til god arbeidshelse.

 

Still krav

 

Mange ledere kvier seg for å gå tett på enkeltssaker, særlig hvis årsakene bak fraværet oppleves som private.

Søvn- og sykefraværsekspert i Avonova Agder Lena Drange Nesland mener at man må tørre å stille krav til de ansatte. Å ta valg i privatlivet som gjør at man fungerer i jobb er faktisk et ansvar man har som arbeidstaker. 

Vi ser at debatten som verserer i media ikke er spesielt god. Det er ofte snakk om lederens rolle, men vi er nødt til å tørre å ta tak i de vanskelig enkeltsakene.

Lena Drange Nesland, Søvn- og sykefraværsekspert Avonova

lena_soevnekspert

"Mange vil gjerne ta grep, men trenger hjelp til å sortere ut hvordan. De som gjenvinner bedre balanse i  hverdagen får ofte motivasjon til å ta ytterligere grep. Man kommer inn i en positiv spiral."

Søvn- og sykefraværsekspert i Avonova Agder, Lena Drange Nesland

figur-ansvar
Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging er noe loven dikterer at arbeidsgivere har ansvar for ved langvarig sykemelding. Men arbeidsgivere som ikke gjør dette fordi de skal overholde loven, men for å hjelpe arbeidstakerne tilbake til jobb - hele tiden - opplever som regel langt lavere sykefravær.

Psykisk helse og jobb

Psykisk helse og jobb

Psykiske lidelser er den nest største årsaken til sykefravær i Norge. Mye av dette sykefraværet kan forebygges. Men da må vi tørre å prate om det.

Nkom

Nkom - Individuell oppfølging reduserte sykefraværet

Gjennom å fokusere på enkeltansatte i et 24-timers perspektiv, klarte Norsk kommunikasjonsmyndighet å redusere sykefraværet

Video Norsk kommunikasjonsmyndighet

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?