HMS oppfølging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HMS oppfølging

Arbeidsmiljølovgivningen pålegger alle bedrifter å ivareta arbeidsmiljøet gjennom et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det skal gjennomføres kartlegginger, risikovurderinger og utarbeides handlingsplaner, og arbeidsgiver skal ha en periodisk gjennomgang eller revisjon av sitt HMS arbeid.

Bedriftshelsetjenesten hjelper dere med oppfølging av både rutiner, arbeidsmiljølov og internkontrollforskriften, slik at dere kan være trygge på at dere etterlever alle krav og påbud.

Vi bistår med kartlegging, risikovurdering, forslag til tiltak, gjennomføring og oppfølging av tiltakene, samt deltar i møter og gir opplæring relatert til HMS.

Så kan dere bruke tiden på andre ting – og samtidig være helt HMS-trygge.

Hvorfor systematisk HMS-arbeid?

Med bedre rutiner og kontroll kan bedriften spare mye.

Les mer.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?