Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Hvordan lage en handlingsplan

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan lage en handlingsplan

En god handlingsplan kan gi deg mer enn du tror. Ikke bare får du kontroll på HMS-arbeidet ditt, du kan også bruke den til å øke de ansattes arbeidsglede.

KONTROLL

Handlingsplanen skal være din prioriterte liste over viktige HMS-tiltak. Alt du har gjort av kartlegging og risikovurdering danner grunnlaget for handlingsplanen.

  • Dette gir deg oversikt, både over HMS-arbeidet bedriften er lovpålagt å utføre, men også over andre planlagte tiltak.
  • I tillegg har du kontroll på at du oppfyller lovkravene for HMS-arbeidet i din bedrift og ikke minst, du får dokumentert det. Du synliggjør hva du har gjort og hva du planlegger å gjøre.

RIKTIG PRIORITERING

Når alle aktiviteter er samlet i en plan, blir det lettere å se hva du må prioritere og hva du kan gjennomføre siden.

  • Med full oversikt blir det også enklere å planlegge rutinetiltak til rolige perioder og se hvor det er riktig å hente inn ekstern hjelp fra bedriftshelsetjenesten.
  • I små bedrifter kan det være lurt å lage treårsplaner, så de ulike tiltakene kan fordeles over flere år. Trenger du både nye ståbrett og maskiner, kan du prioritere maskinene i år og legge inn ståbrett-innkjøp i neste års plan. I et tilsyn kan du da vise myndighetene at du jobber systematisk med hms-arbeidet ditt og at du har kontroll.

MER ENGASJERTE ANSATTE

Noe mange ikke tenker over er at en god handlingsplan kan brukes til å styrke de ansattes forhold til bedriften.

  • I handlingsplanen kan man fordele ansvar. Får du som ansatt mer ansvar, blir du også tettere involvert i bedriftens mål og planer. Dette fører gjerne til økt arbeidsglede og engasjement.
  • Handlingsplanen er et godt verktøy for å synliggjøre planer overfor de ansatte. Hvis alle får tilgang til planen, skaper dette trygghet og forutsigbarhet. Ikke minst opplever de ansatte at de har større innflytelse. Om man melder et avvik, kan man se direkte i planen at dette blir tatt tak i.
  • Ved å synliggjøre planen, øker du også bevisstheten til alle i virksomheten rundt hvilke oppgaver som skal prioriteres.

RETT BRUK AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

Virksomheten har selv ansvaret for sitt eget HMS-arbeid og handlingsplan, bedriftshelsetjenestens bistand bør derfor ta utgangspunkt i virksomhetens plan.

  • Selv om bedriftshelsetjenesten skal bistå med punktene i handlingsplanen, slik som for eksempel risikovurdering, er det alltid bedriften som eier planen. Planen er deres, spørsmålet er hvordan vi kan hjelpe til med å nå målene.
  • Bruk derfor bedriftshelsetjenesten på rett måte for å få mest mulig verdi. Inkluder bedriftshelsetjenesten i virksomhetens handlingsplan framfor å lage separate planer. Hva vil dere prioritere å gjøre i år, og hvordan kan bedriftshelsetjenesten bidra til å nå de målene?

Smarte tips

Ledelsen må med
Noe av det aller viktigste er at beslutningstakerne, altså ledelsen, er med og utarbeider planen. Det hjelper ikke å lage verdens beste handlingsplan om ledelsen ikke følger den opp. Hvis du forankrer planen i ledelsen, får den større gjennomslagskraft.

Medvirkning
Minst like viktig er medvirkning; at de ansatte er med på å utforme handlingsplanen. Ofte skjer dette via verneombudet, men arbeidsmiljøutvalget (AMU) har også en tydelig rolle. AMU er en god arena for handlingsplanen, da både arbeidsgiver og ansatte er representerte.

Realistiske frister
Ha klare tidsfrister for iverksetting av tiltak. Men husk at disse fristene må være realistiske. Ofte har man litt for ambisiøse planer med korte tidsfrister. Da ender man opp med et skjema som ikke går opp, noe som undergraver planen og kan føles demotiverende. Derfor er det fint å ha en plan som går over flere år. 

Riktig ansvarsfordeling
Ha en klar ansvarsfordeling i handlingsplanen. Det beste er at en eller to navngitte personer får ansvaret, ikke nødvendigvis for utførelsen av oppgaven, men for å sørge for at den blir gjort. Unngå å skrive «alle» under ansvar, for da er det fare for at ingenting skjer.

Les mer om

HMS System

HMS System

Ønsker du at HMS-arbeidet og internkontrollen i din bedrift skal bli så enkelt og effektivt som mulig? Da er vårt digitale HMS system løsningen! Med vårt HMS system får dere lett oversikt over utførte oppgaver, samt over oppgaver som skal utføres - med forklaringer slik at de blir effektive og korrekte.

Endringsprosesser

Bistand ved endring og omstilling

Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn (globalisering, digitalisering, demografiske endringer) kundeforventninger, og andre rammebetingelser endrer seg. Noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Krav til endringsledelse og kontinuerlig omstilling vil derfor alltid være en del av arbeidslivet, og 2020 var et ekstremt eksempel på «adapt or die».

Avonova Assist

Dette er Avonova Assist

For små virksomheter som vil oppfylle alle lovkrav om å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste.

Har du spørsmål om våre HMS systemer?

Legg igjen navn på din bedrift, telefonnummer eller epost og din beskjed her - så vil du få raskt svar på dine spørsmål fra en av våre erfarne rådgivere!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?