Til hovedinnhold
Er CSRD veien til bærekraftige medarbeidere?

Er CSRD veien til bærekraftige medarbeidere?

Med det nye direktivet CSRD skjerpes kravene til hvordan bedrifter rapporterer om bærekraft. Dette vil utgjøre en forskjell. Forhåpentligvis ikke bare når det gjelder klima og miljø, men også for oss mennesker.

Mennesker sitter og følger med på foredrag.

Direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rulles ut i Norge fra og med regnskapsåret 2024. De største børsnoterte bedriftene i Norge skal rapportere om sine ESG-innsatser (Environmental, Social, Governance) i tråd med den europeiske standarden for bærekraftsrapportering (ESRS). Mellomstore og mindre bedrifter vil så gradvis bli omfattet av kravene i 2025 og 2026.

Egen arbeidsstyrke

Rapporteringen er omfattende og stiller høye krav til at børsnoterte selskaper i Norge kan dokumentere både hva, hvordan og hvorfor de gjør som de gjør.

CSRD er også en god anledning til å foreta jevnlige pulsmålinger på sitt eget arbeidsmiljø. For både gjennom ESG og ESRS omfattes menneskene – dine egne ansatte – av rapporteringskravene. Det er godt nytt for alle involverte parter. Å se den naturlige koblingen mellom fornøyde ansatte og en sunn, lønnsom drift, er etter vårt skjønn viktigere enn noen gang.

Se dine egne

Alt henger sammen med alt, sa gjerne vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Når det nye bærekraftsdirektivet stiller konkrete rapporteringskrav til de menneskelige og sosiale faktorene, føles det passende å lene seg på utsagnet.

Medarbeideres balanse mellom jobb- og privatliv, hvor mye opplæring og kompetanseutvikling du som arbeidsgiver har tilbudt, sammenhengen mellom arbeidsulykker og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Motivasjon, trivsel, diskriminering, sykefravær og registrert overtid. Alt henger faktisk ofte sammen med alt.

Bedre resultater

Å oppfylle CSRD-kravene er bare begynnelsen. Den virkelige verdien ligger i å bruke de innsamlede dataene til å gjennomføre meningsfulle endringer. Klarer du å skape et mer bærekraftig arbeidsmiljø som gjør at medarbeiderne har det bedre, har færre sykemeldinger, er mer engasjerte og derfor presterer bedre i jobben sin? Et bærekraftig arbeidsmiljø som tiltrekker seg talenter og bygger en sterk bedriftskultur som står seg over tid. Dette gir bedre resultater på bunnlinjen!

Vi kan hjelpe deg på vei. Innsikten fra CSRD-rapporteringen er verdifull og kan danne grunnlaget for en langsiktig plan mot et sunnere og mer bærekraftig arbeidsmiljø. Et arbeidsmiljø som vektlegger forebyggende innsats – den beste og mest effektive veien til friskere medarbeidere og bedre resultater.

Hvordan kan vi hjelpe?

Bedriftshelsetjenesten kan være en strategisk viktig partner for HR-avdelingene i selskaper som omfattes av rapporteringskravene. Vi har lang erfaring med innføring av tiltak og effektmåling av disse, for eksempel:


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer