Restitusjon - den beste kuren mot stress

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Restitusjon - den beste kuren mot stress

Vil du få kontroll på stressnivåene i din virksomhet? Da er det mest effektive god restitusjon, både på jobb og i privatlivet. Og her kan klok ledelse spille en stor rolle. Få tips om hvordan du kan hjelpe dine ansatte med å roe ned.

 

"Koker i hodet"

 

Til tross for at mange har høy bevissthet rundt utbrenthet, er stress og tidspress er stadig et problemområde, viser Jobbhelserapporten fra 2019. Faktisk oppga 57 prosent av de som mente at sykefraværet var utløst av forhold ved arbeidsplassen, at årsaken var at de hadde for mye å gjøre. I en tilsvarende undersøkelse utført av Avonova Sverige i 2018, kom det fram at annenhver ansatt var stresset på jobben.

For lite restitusjon fører til store problemer for den enkelte ansatte, for organisasjonen og for samfunnet for øvrig. Diana Lyrholm Ringborg, psykoterapeut hos Avonova Sverige, påpeker at langvarig stress kan få alvorlige konsekvenser.

Mangel på restitusjon fører til angst og stress som igjen fører til angst. Hjernen blir stresset, noen sier det føles som om "det koker i hodet". Det er et tegn på hjerneutmattelse. Hvis du ikke gjør noe med dette i tide, fører det til tretthet og på sikt til utmattelssyndrom.

Diana Lyrholm Ringborg, psykoterapeut Avonova

Har man først nådd hit, kan det være en mye lengre vei tilbake til jobb. Utmattelsessyndrom krever sykemelding og et samarbeid mellom lege og psykoterapeut/psykolog i rehabiliteringen for å vende tilbake.

Særlig de med høy utdannelse rammes av tidspress. Les artikkelen: Ny undersøkelse viser: Vi sliter med tidspress og ressursknapphet

 

 

Sjefen er viktig for de ansattes restitusjon

 

God restitusjon er avhengig av god ledelse. Ringborg påpeker at sjefen har et stort ansvar for å legge til rette for at den ansatte skal få mulighet til å hente seg inn. Hun har noen konkrete tips om hvordan ledere kan bidra til den ansattes evne til å håndtere stress.

Nærvær. Det er viktig med regelmessige oppfølginger og å være en nærværende leder, det gir følelse av deltakelse.

Tydelighet. Den ansattes arbeidsoppgaver skal være tydelige, det skaper trygghet. Ha en god dialog og hjelp til ved forandringer med en tydelig retning.

Veiledning. Gi veiledning om nødvendig og tilstrekkelig informasjon.

Man skal heller ikke undervurdere verdien av empati og av å være tydelig til stede.

Hvis lederen lytter, føler den ansatte seg respektert. Empatisk ledelse er det mest bærekraftige. "Psykologisk sikkerhet" er viktig mellom leder og ansatte.

Diana Lyrholm Ringborg, psykoterapeut Avonova

sykstress_2

få ned jobbpulsen

Vi sitter, spiser og stresser oss syke – og jobben lider.

Livsstilsrelatert sykdom og plager står for den største andelen av sykdomsbyrden og sykefraværet vårt. I Norsk Jobbhelserapport svarer 65% at de opplever en tydelig link mellom egen livsstil og arbeidsevne/prestasjon på jobb.

Tenk om du med enkle grep kan få mye mer ut av dine ansatte?

Les mer

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

Ekspertens tips for god restitusjon

  • Prioriter søvn
  • Planlegg restitusjonstid på dagtid
  • Tren regelmessig på et fornuftig nivå for deg
  • Unngå alkohol, for tøffe kvelder og skjermarbeid før du skal sove
  • Identifiser og administrer de mest stressende aktivitetene hvis mulig
  • Spis sunt

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?