Arbeidsmiljøutvalget (AMU) - mer aktuelt enn noensinne?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) - mer aktuelt enn noensinne?

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble lovfestet allerede i 1977, for mer enn 40 år siden. De aller fleste norske arbeidsplasser har endret seg vesentlig siden den gang. Betyr det at AMU som organ er blitt utdatert? At de tingene et AMU skal behandle og brukes til ikke lenger er relevant og gjeldende i dagens arbeidsliv? - Absolutt ikke!

AMU er vel faktisk heller forut for sin tid. I moderne ledelsesteori snakker vi nemlig mer og mer om «Medarbeiderskap», om den tredelingen av ansvar, samarbeid og påvirkning vi har behov for på dagens arbeidsplasser. Om samarbeidet og synergien mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (leder). Og nettopp det handler jo AMU om; å samle partene i et fora som sammen og i fellesskap skal skape gode arbeidsplasser for de ansatte og lønnsomhet for virksomheten.

I blant er det motstridende interesser, og da er AMU stedet hvor dette skal diskuteres. Dette slik at virksomhetens ledergruppe kan ta beslutninger på et riktig og helhetlig grunnlag, med god innsikt i konsekvenser og muligheter for alle. Og visste du at AMU også har beslutningsmyndighet på enkelte områder?

Vi i bedriftshelsetjenesten (BHT) sitter i mange arbeidsmiljøutvalg som deltager uten stemmerett. Vi bidrar med en rådgivende og fagkyndig rolle i spørsmål knyttet til arbeidsmiljø-  og sykefraværsutfordringer.

Her er våre tips til et godt AMU, og en bruk av BHT i AMU som gir verdi:

Tips for å skape et aktivt og nyttig AMU:

 • God forankring i ledelse og arbeidstakernes organisasjoner
 • Ikke for mange medlemmer og like mange fra begge parter
 • God møteledelse, så alle deltar aktivt og det er struktur på tiden
 • Saksliste med vedlegg foreligger minimum en uke i forkant
 • Møtet brukes til diskusjoner, ikke informasjon. Bakgrunnsdokumenter sendes ut før møtet
 • Be om spesifikke innspill fra ulike parter (ledere, fagpersonell, BHT, verneombud)
 • Skriv ned hva AMU har blitt enig om, hvem som følger opp og tidsfrist
 • Gi tilbakemelding til de som har meldt saker til utvalget

God bruk av bedriftshelsetjenesten i AMU:

Krev at BHT-representanten er kjent i og med virksomheten deres: Med deres produksjons- og arbeidsforhold, utfordringer, mål og behov i de ulike avdelingene. Sett gjerne BHT som fast punkt på agendaen og avklar forventninger - hva ønsker dere fra BHT?

 • At BHT forbereder faglige innlegg knyttet til relevante utfordringer og mål hos dere?
 • At BHT bidrar aktivt med fagkunnskap, bransjekunnskap og henvisninger til lovverk i diskusjonene?
 • At BHT gir råd om hvordan dere best organiserer utvalget og hvilke typer saker som bør diskuteres?
 • Gjennomgang av status fra BHTs arbeid i virksomheten (samarbeidsplan og rapporter)?

På årets HMS-ting som nylig ble avholdt i Oslo, holdt to av våre ansatte presentasjoner om bruk av AMU. Eskild Larsen, snakket om hvordan vi i Avonova har opplevd forskjellen mellom å involvere og ikke å involvere AMU i viktige strategiske beslutninger, tett knyttet til kundeverdi, lønnsomhet og vekst. KAM (key account manager) Nan Vold Andersen snakket om smart bruk av AMU og BHT i AMU, gjennom blant annet en case fra en av våre kunder.

Begge presentasjonene ligger filmatisert her:

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?