Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

8 varselsignaler på at dine ansatte har psykiske helseplager – og hvordan du som leder kan bistå

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
1220x500-psykisk_ohalsa_chefer

8 varselsignaler på at dine ansatte har psykiske helseplager – og hvordan du som leder kan bistå

Det er ikke uvanlig at du som leder har en eller flere ansatte med psykiske plager. Det kan imidlertid være vanskelig å oppdage hvem som sliter, samt vite hvordan du kan hjelpe dem. Les hvilke tegn du bør se etter og våre råd til hvordan du kan støtte dine kolleger.

Det er ikke uvanlig at du som leder har en eller flere ansatte som til enhver tid har mer eller mindre alvorlige psykiske helseplager. Det kan imidlertid være vanskelig å se hvem som sliter når vi snakker om psykisk helse. Det er ikke som en brukken arm eller en influensa. Vi vet dog at det er viktig å komme tidlig inn som arbeidsgiver for å forebygge sykefravær og sørge for å komme tidlig i dialog med den ansatte.

Videre vet vi også gjennom Avonova sin jobbhelserapport at psykisk helse er et tema ledere synes det kan være vanskelig å ta opp. Nedenfor har vi listet opp noen varselsignaler i forhold til psykiske helseplager som kan være en indikator på at du bør ta samtalen med medarbeideren din for å sjekke ut hvordan medarbeider har det.

Følgende 8 tegn bør du være oppmerksom på hos dine medarbeidere

 1. Unngår kolleger
 2. Trekker seg tilbake fra å delta sosialt i arbeidsmiljøet
 3. Deltar ikke i lunsjer eller kaffepauser
 4. Økt irritasjon
 5. Aggresjon
 6. Endring i arbeidsprestasjoner
 7. Økt fravær
 8. Trøtt i møter

 Les også: 11 tips til deg som sliter psykisk

Slik kan du håndtere og hjelpe en ansatt med psykiske plager

Når du ser at en ansatt viser flere tegn på at den ikke har det bra og sliter - hva gjør du?

En utfordring er at du i denne situasjonen både er leder og medmenneske. Du har et arbeidsmiljøansvar samtidig som den ansatte er en du har hatt hyppige interaksjoner med i lang tid. Selv om psykiske helseplager ikke er uvanlig, er det fortsatt vanskelig for mange å snakke om. Det er ofte knyttet mye skam og skyld til opplevelsen av å ikke mestre livet. Dette er viktig å ta med seg når man vurderer hvordan man skal gå en medarbeider i møte.

Det kan være en god ide å ta opp det konkrete som du er bekymret for knyttet til medarbeider. For eksempel at vedkommende har trukket seg unna lunsj eller at arbeidsprestasjonene har endret seg. Vær konkret og bruk faktiske eksempler slik at medarbeider ikke må tolke det leder mener og som igjen kan skape usikkerhet. Forsøk å få tak i hvordan medarbeider opplever egen arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver for å få til en samtale om hva det er behov for fremover. Bli enige om en ny oppfølgingssamtale. Det er viktig at du som leder holder tak i disse avtalene videre slik at du skaper forutsigbarhet for medarbeider. Ofte kan psykiske plager inkludere opplevelsen av kaos og da er det viktig å skape tydelige rammer og innhold for medarbeider.

Er du usikker på hvordan du skal legge opp et møte som dette? Kontakt oss i skjemaet under for ytterligere råd og tips.

Å være en god leder under koronaen

Å vite hvordan dine ansatte har det kan selvfølgelig være vanskeligere under en pågående pandemi, men er likevel svært viktig for arbeidet mot et godt psykososialt arbeidsmiljø. Mange jobber eksternt, og for mange er kanskje den eneste dialogen de har med leder via e-post eller videokonferanse. Prøv å skape en kultur for å se hverandre på digitale plattformer, der du for eksempel innfører tydelige forventninger om man skal ha på eller av kameraene. Da skaper du en tydeligere tilstedeværelse og om mulig en større grad av sosial tilhørighet.

På grunn av færre treffpunkt, når folk sitter spredd, er det viktig å sørge for å ta seg tid til hver enkelt ansatt. Skap forutsigbarhet i din oppfølging av medarbeidere ved å avholde regelmessige samtaler. Avklar hvor og når med medarbeider. Kanskje er å gå tur vel så nyttig som en kontorsamtale.

Tips til hvordan ta opp bekymringene du har med medarbeider:

 • Sett ord på bekymringene du har til den ansatte så tidlig som mulig
 • Lytt i stedet for å gi råd
 • Still spørsmål for å få tak i hvordan den ansatte opplever arbeidssituasjonen sin
 • Dialog om hvilke oppgaver som gir mestring og hva er krevende
 • Avklar om den ansatte har noen den kan støtte seg på – familie, venner, kolleger eller lignende. Eventuelt avklar hvilken type oppfølging den ansatte kan trenge fra andre, som for eksempel profesjonell hjelp
 • Vis at du bryr deg
 • Ved sykefravær; sørg for gode oppfølgingsrutiner
 • Avtal videre oppfølgingssamtaler

Er du som leder interessert i å vite hvordan vi i bedriftshelsetjenesten kan tilrettelegge for gode, psykososiale arbeidsmiljøer eller hjelpe dine enkeltansatte som har psykiske plager? Ta kontakt med oss i skjemaet under, så svarer vi deg raskt.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som hvert år holdes 10. oktober over hele verden. Målet er å øke bevisstheten rundt psykiske helseplager, mobilisere støtte til alle de som sliter, og gjøre det mer akseptert å snakke om temaet.

Tall fra Folkehelseinstiuttet viser at omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet.

Dagen ble første gang markert i 1992 og får stadig større oppmerksomhet både i Norge og resten av verden.

I 2020 er temaet for verdensdagen "Spør mer".

Les mer på verdensdagen.no.

Kontakt oss

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?