Følg opp! 5 tips for å hjelpe en ansatt med psykiske plager

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Følg opp! 5 tips for å hjelpe en ansatt med psykiske plager

At noen ansatte utvikler psykiske plager kan du ikke unngå helt, men du kan legge til rette for at de skal komme seg fortere på beina. Her gir vi deg 5 tips til hvordan du som leder kan hjelpe en ansatt som sliter med psykiske plager. Det handler om å ta initiativ og være fleksibel.Livet går opp og ned for alle. Enten det handler om vanskelige perioder i jobben eller i privatlivet. Ifølge Norsk psykologforening vil så mange som 50% av oss oppleve psykiske plager i løpet av livet. Det har dessuten blitt varslet at antallet med psykiske plager trolig vil stige ytterligere som følge av pandemien.

Derfor blir arbeidet med å forebygge psykiske plager viktig fremover. Psykiske plager er ikke noe som kun gjelder den enkelte. Det angår også arbeidsplassen.

Ifølge Verdensdagen.no vil  43% av oss aldri fortelle arbeidsgiveren vår om psykiske plager. Dette bør være bekymringsfullt for arbeidsgivere. Samtidig synes majoriteten av norske ledere at det er vanskelig å følge opp en ansatt med psykiske plager. Med den kombinasjonen risikerer du at den ansatte går og sliter over tid. Det kan gjøre plagene vanskeligere å håndtere både på privaten og på jobb.


Jobb med å skape et psykologisk trygt arbeidsmiljø


For å øke åpenheten om psykiske plager, er den psykologiske tryggheten på arbeidsplassen viktig. I et arbeidsmiljø med psykologisk trygghet kan alle by på seg selv uten å måtte frykte konsekvensene av dette. Det oppleves trygt å dele ideer og erfaringer, og lære sammen av feil man har gjort. Dette øker sjansen for at ansatte med psykiske helseplager tør å snakke ærlig med sin leder.

Hvis du er bekymret for at en av dine ansatte allerede sliter må du være proaktiv. Hva kan du gjøre da?

Vi har spurt Tone Ormhaug Vang, en av våre organisasjonspsykologer om dette. Hun deler 5 tips for å snakke med, følge opp og gjøre arbeidshverdagen litt lettere for den ansatte det gjelder.

 

1: Ta initiativ til en samtale


Bestem deg for å gjennomføre en samtale med den ansatte så fort du har en bekymring. Vær tydelig på at du ønsker det beste for den ansatte når du inviterer til samtalen, og legg ved en kort agenda med de temaene du ønsker å ta opp. Da skaper du forutsigbarhet og trygghet.

 

2: Fokuser på arbeidsfungering og still realistiske krav


Det er lurt å starte med å presisere at denne samtalen er til for å sikre at den ansatte har det best mulig på jobb. Vær motiverende og snakk om hvordan den ansatte bidrar positivt. Fokuser også på de konkrete områdene der du ser at medarbeideren ikke fungerer i oppgavene, eller i det kollegiale arbeidsfellesskapet.

Selv om en ansatt har det vanskelig psykisk er det sunt med krav og forventninger. Faktisk er det helsefremmende å oppleve at du som leder fortsatt ser den ansattes arbeidsressurser. Dette gir en følelse av mening og selvtillit om at hun eller han fortsatt er viktig på arbeidsplassen.

 

3: Avtal tilrettelegging for å sikre noe arbeidsdeltakelse


Sørg for at samtalen hovedsakelig handler om den ansattes jobbsituasjon og hvordan plagene påvirker arbeidsfunksjonen. Finn ut hvilke oppgaver som kan utføres på tross av helseplagene. Diagnose har ikke du som arbeidsgiver rett til å spørre om, men sikre deg at den ansatte har kontakt med sin fastlege.

En av de beste medisinene for psykiske helseplager er å jobbe. Likevel blir i stedet mange 100% sykemeldt over en lengre periode.  Det er viktig å sikre noe arbeidsdeltakelse i perioden den ansatte er redusert eller syk, så lenge det er mulig. Da kan veien tilbake til full jobbmestring bli kortere.

Pass på når dere avtaler tilrettelegging at den ansatte har faktiske oppgaver å gjøre i tilretteleggingsperioden, slik at det ikke oppstår en situasjon der den ansatte bare skal møte opp på jobb uten mål og mening. Dette kan gi en opplevelse av mer udugelighet og mislykkethet.

 

4: Åpenhet på arbeidsplassen


Avklar med den ansatte hvorvidt hun eller han kan være noe åpen om sin situasjon til kollegaer eller i arbeidsmiljøet. Kan det for eksempel være aktuelt at den ansatte sier noe på et avdelingsmøte? Eller vil det hjelpe å ha en kollega som vet mer enn de andre? Her er det kun det den ansatte føler seg komfortabel med å ta opp som gjelder, og det skal handle om hvordan dette påvirker arbeidssituasjonen.

Ved å hjelpe den ansatte til å planlegge en kommunikasjonsstrategi øker dette tryggheten for å være på jobb ved at den ansatte opplever seg forberedt dersom det kommer spørsmål fra kollegaer. I tillegg kan det bidra til å redusere skammen som ofte er knyttet til psykiske helseplager.

 

5: Følg opp og gi jobbhåp


Det er lurt å avtale ting underveis som er enkelt for den ansatte å forstå og forholde seg til. Følg opp det dere blir enige om, og sikre jevnlig kommunikasjon om den ansattes situasjon. Gjerne ukentlig.

Noen ganger kan det enkleste være det beste. Ofte kan det være nok for den ansatte å vite at andre bryr seg og at personen ikke står alene. Spør hvordan det går, om du kan hjelpe til med noe eller liknende, og vis at du bryr deg om at den ansatte trives. 

Ved å vise nysgjerrighet og empati gir du en opplevelse av at den ansattes kompetanse er ønsket og at du har tro på at situasjonen vil bedre seg. Dette gir jobbhåp for den ansatte som selv kanskje er plaget med mye negative tanker og håpløshet.

 

Click me

 

Skrevet i anledning av verdensdagen for psykisk helse.

Den 10. oktober 2021 er Verdensdagen for Psykisk helse, og årets tema er «Livet under og etter en pandemi. Følg opp!».

Verdensdagen er en internasjonal markering for psykisk helse, som har blitt markert siden 1992. Målet for dagen er å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse rundt i verden, gjøre psykiske utfordringer mindre tabubelagte, skape et bedre nærmiljø og forbedre den psykiske folkehelsen og egen psykisk helse. Dagen markeres i mer enn 150 land.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?