Til hovedinnhold
Arbeid med diisocyanater - Nivå 2

Arbeid med diisocyanater - Nivå 2

Alle som bruker diisocyanter og diisocyant-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Nivå 2 av dette kurset inneholder all opplæring du trenger for å få en godkjent og dokumentert opplæring ved moderat eksponeringsgrad.

  • Dekker lovkrav for de med moderat eksponering

  • Få godkjent kursbevis

Man with mask and safety suit spray-painting indoors.
Tid: 1 time
Format: Digitalt klasserom
Kursbevis: Ja
Språk: Norsk

Kurskalender

Dette er et digitalt, utvidet kurs for alle de som har moderat eksponeringsgrad for diisocyanater, og alle eksponerte må gjennomføre tilstrekkelig opplæring.

Velg kundetype

Velg kundetype for å se riktig pris

Laster kurskalender

Utvidet opplæring

Vi har utviklet et grunnkurs som alle eksponerte må gjennomføre. I tillegg til dette grunnkurset leverer vi også utvidet opplæring på nivå 2 og 3 for de som har risikoforhold som tilsier at at det er nødvendig.

Myndighetene har besluttet at dersom man har eksponering som medfører moderat- eller sterkt forhøyet risiko, må det kunne dokumenteres gjennomført kurs på nivå 2 eller nivå 3, avhengig av eksponeringsgraden.

Dere skal ha et stoffkartotek med informasjon om alle stoffer dere bruker, og der finner du sikkerhetsdatablader som beskriver om diisocyanater finnes hos dere.

Finn ut hvilken opplæring du trenger
PDF
50kb

Vi leverer bedriftsinterne kurs

Dette er et lønnsomt alternativ hvis flere i bedriften trenger kompetanseheving. Tilpass kurset slik at det passer din bedrift, og spar unødige reisekostnader. Ta kontakt med oss for et skreddersydd tilbud.

Få tilbud

Bakgrunn for kurset

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Opplæringen må gjentas hvert 5. år.

Det er et krav at arbeidstakere skal ha mulighet for muntlig dialog med en ekspert på temaet, og alle må derfor melde seg på ett av disse webinarene for å få godkjent kurs. Alle våre eksperter er yrkeshygienikere med kunnskap om kjemikalier og helsefare.

Våre dyktige kursholdere

Våre kursholdere har høy kompetanse og god formidlingsevne. De gir deg de verktøyene du behøver for å skape trygge og sunne arbeidsmiljøer.

Kursholder var ekstremt flink, god til å engasjere, snakket veldig tydelig og brukte mange eksempler. Det er ikke lett å holde oppmerksomheten i to hele dager, men det var ikke noe problem.

— Kurskunde